החוג לכימיה (560)
מסלול חטיבה בכימיה (5030)
נכון לשנתון: 2020
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה
( 560)
חובה בחוג35
סה"כ בחוג35
קורס ספרייה ובטיחותחובה

תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים בכימיה. היקף לימודי הכימיה הנדרש הוא 35 נ"ז לפחות, בהתאם לתכנית החטיבה.

שימו לב: תלמידי החוג למדעי החיים יבחרו בחטיבה היעודית (חטיבה בכימיה לתלמידי מדעי החיים) שמספרה 6036