החוג לכימיה (560) - מסלול חטיבה בכימיה (5030)
נכון לשנתון: 2019
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה
( 560)
חובה בחוג20
חובת בחירה13
בחירה בחוג2
סה"כ בחוג35
קורס ספרייה ובטיחותחובה

תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים בכימיה. היקף לימודי הכימיה הנדרש הוא 35 נ"ז לפחות, המורכבים בעיקר מקורסי חובה, בנוסף ללימודים המשותפים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות.

שימו לב: תלמידי החוג למדעי החיים המשלבים חטיבה בכימיה מחוייבים בלימוד הקורסים המתקדמים בחוג לכימיה: מבוא לכימיה (69107), כימיה אורגנית א' (69128), כימיה פיסיקלית א' (69163). הקורסים המקבילים הנלמדים במסגרת חובות החוג למדעי החיים ("כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה" (69174), "כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה"            (69123) ו "כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה" (69166) לא יוכרו ללימודי החטיבה בכימיה.  יש לבדוק את סוגיית השלמת מכסת הנ"ז החסרות בחוג למדעי החיים אל מול מזכירות חוג זה.