החוג לכימיה (560) - מסלול חטיבה בכימיה (5030)
נכון לשנתון: 2020
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה
( 560)
חובה בחוג35
סה"כ בחוג35
קורס ספרייה ובטיחותחובה

תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים בכימיה. היקף לימודי הכימיה הנדרש הוא 35 נ"ז לפחות, המורכבים מקורסי חובה בלבד.

שימו לב: תלמידי החוג למדעי החיים המשלבים חטיבה בכימיה נדרשים לבדוק את סוגית הפטור מהקורסים המשותפים, הנדרשים על ידי החוג למדעי החיים אך מהווים חובה בחטיבה בכימיה אל מול מזכירות החוג למדעי החיים:

  1. כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה (69174)
  2. כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה (69166)
  3. כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה (69123)