החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה- אתגר חד חוגי (5014)
נכון לשנתון: 2019
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג112
חובת בחירה3-6
בחירה בחוג2-5
חטיבה32 לפחות
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)160