מסלול חטיבה בהיסטוריה פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע (8023)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים
( 1421)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במחשבת ישראל למדעי הטבע
( 5321)
סה"כ לתואר (מינימום)32