מסלול חטיבה בחינוך (8027)
נכון לשנתון: 2017
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'