החוג למדעי החיים (ביולוגיה) (570) - מסלול מדעי החיים-אתגר חד חוגי מורחב (4020)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים שהתקבלו לחוג, אותרו מראש והוזמנו להשתתף בה, ומציעה לימודים ייחודיים המבוססים על לימוד עצמי ומכוונים להכשרה לעיסוק במחקר מדעי. בחלק מלימודי היסוד והחובה ישוחררו התלמידים, ע"י יועץ, מחובת הגשת תרגילים ו/או השתתפות במעבדות. תלמידי "אתגר" ילמדו את חומר הלימודים של קורסים אלה בשעורים או באופן עצמאי וייבחנו בבחינות הרגילות של הקורסים. לימודי היסוד במתכונת המיועדת לתלמידי "אתגר" מפורטים בהמשך.  בהמשך מוצעים לתלמידי "אתגר" לימודים יחודיים ומתקדמים בענפי הביולוגיה השונים כמפורט בהמשך. בשנה השלישית ללימודיהם ולאחר השלמת הקורס מפגש מודרך עם המחקר הביולוגי (72328), יוכלו תלמידי "אתגר" להתחיל את לימודי ה"מוסמך", כולל עבודת גמר. מעמד לימודים אלה יוגדר כ"מאוחסנים למוסמך".
 

 

אתגר בהיקף חד-חוגי מורחב
 (מסלול 4020)

סה"כ נ"ז  בחוג

128-135

 

לימודים משלימים מחוץ לחוג

9-16

סה"כ לימודים לתואר

150