החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

קורס זה לא נלמד השנה!
67695  |   סמינר באימות פורמלי של למידה עמוקה

נקודות: 2        | שעות: 28        | סוג: סמינריון        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: השתתפות פעילה 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
 
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס