|  

נקודות:         | שעות:         | סוג:         | סמסטר:         | סוג המטלה:  

אתר קורס    סילבוס הקורס    Syllabus
 
 
הערה
לתשומת לבכם: בקורס נעשה שימוש בחומרים המופיעים ברשימת גורמי הסיכון.