החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

67695  |   סמינר באימות פורמלי של למידה עמוקה

נקודות: 2        | שעות: 28        | סוג: סמינריון        | סמסטר: ב'        | סוג המטלה: השתתפות פעילה 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
סמינריון א ג 10:00 11:45 C320 ב' פרופ גיא כץ
סמינריון א ג 10:00 11:45 C320 ב' *
 
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס