החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

קורס זה לא נלמד השנה!
67532  |   ניתוח אוטומטי של תוכנה

נקודות: 2        | שעות: 28        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: פרויקט 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
 
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית. הקורס שייך לאשכול "מערכות מחשב" במוסמך. ביום 201/20 השיעור יתקיים בכיתה A500
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס