החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

67109  |   מבני נתונים

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א' או ב'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ עמית דניאלי, פרופ גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ עמית דניאלי, פרופ גיא כץ
שעור ג ד 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ לאו יוסקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב' גב מירה פינקלשטיין
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב' *
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר שחף בסן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 B220 ב' מר יונתן קרין
תרגיל ג ד 13:00 14:45 B220 ב' *
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב' גב מירה פינקלשטיין
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב' *
תרגיל ה ג 12:00 13:45 קפלן ב' מר אביתר כהן
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב' מר יונתן קרין
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב' *
תרגיל ז א 14:00 15:45 שפרינצק 115 ב' מר ניר וקנין
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' מר ניר וקנין
תרגיל ט ג 10:00 11:45 שפרינצק 214 א' מר שחף בסן
תרגיל טו ג 16:00 17:45 שפרינצק 117 א' מר דוד פונרובסקי
תרגיל טז ג 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' מר שחף בסן
תרגיל יא ג 14:00 15:45 קנדה ב' מר אביתר כהן
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א' *
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א' מר שחף בסן
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א' *
 
דרישות קדם לקורס: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי 1/ליניארית 1 ומתמטיקה דיסקרטית.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
דרישות קדם ברמת המסלול
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס