החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

67109  |   מבני נתונים

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א' או ב'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ג ד 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ לאו יוסקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב'
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב'
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב'
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 C220 ב'
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב'
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ט ג 10:00 11:45 שפרינצק 214 א'
תרגיל טו ג 16:00 17:45 שפרינצק 117 א' גב נועם שנולד
תרגיל טז ה 12:00 13:45 B221 ב'
תרגיל טז ה 12:00 13:45 B221 ב'
תרגיל יא ג 14:00 15:45 קנדה ב'
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א'
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C220 א'
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א'
תרגיל יד ב 10:00 11:45 B221 א'
 
דרישות קדם לקורס: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
דרישות קדם ברמת המסלול
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס