החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

67532  |   ניתוח אוטומטי של תוכנה

נקודות: 2        | שעות: 28        | סוג: שעור        | סמסטר: א'        | סוג המטלה: פרויקט 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 12:00 13:45 מקוון א' ד"ר גיא כץ
שעור א ב 12:00 13:45 מקוון א' *
 
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית. הקורס שייך לאשכול "מערכות מחשב" במוסמך. ביום 201/20 השיעור יתקיים בכיתה A500
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס