החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

67109  |   מבני נתונים

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א' או ב'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' *
שעור ג ד 16:00 17:45 א' פרופ לאו יוסקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב'
תרגיל ד ב 14:00 15:45 קפלן ב'
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב'
תרגיל ו ד 15:00 16:45 ב'
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב'
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ט ג 10:00 11:45 א' מר אסף אתגר
תרגיל טו ג 16:00 17:45 א' גב נועם שנולד
תרגיל טז א 10:00 11:45 C220 ב'
תרגיל טז א 10:00 11:45 C220 ב'
תרגיל י ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' גב נועם שנולד
תרגיל י ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' *
תרגיל יא ג 14:00 15:45 שפרינצק 26 ב'
תרגיל יב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ניב לבהרי
תרגיל יב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' *
תרגיל יג ד 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר אסף אתגר
תרגיל יג ד 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' *
תרגיל יד ב 10:00 11:45 א' מר ניב לבהרי
 
הערה חובה לקורס מבני נתונים בסמסטר א' תשפ"א 3 קבוצות תרגיל יתקיימו באופן פרונטלי ו-3 קבוצות נוספות בזום. כל קבוצת תרגיל פרונטלית תהיה מוגבלת במספר משתתפים בהתאם להוראות משרד הבריאות המעודכנות לאותו היום. כאשר תתמלא המכסה בתרגיל לא יהיה ניתן להכניס סטודנטים נוספים. דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס