החוג למדעי המחשב
נכון לשנתון:  

67109  |   מבני נתונים

נקודות: 4        | שעות: 56        | סוג: שעור ותרגיל        | סמסטר: א' או ב'        | סוג המטלה: בחינה בכתב 

אתר קורס    סילבוס הקורס   
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר עמית דניאלי, ד"ר גיא כץ
שעור ב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' *
שעור ג ד 16:00 17:45 מקוון א' פרופ לאו יוסקוביץ
שעור ג ד 16:00 17:45 מקוון א' *
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב' גב שירן עזיז
תרגיל א ב 16:00 17:45 C220 ב' *
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר שחף בסן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב' מר צבי מייקלסון
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב' גב שירן עזיז
תרגיל ד ב 14:00 15:45 C220 ב' *
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב' מר איתי לי
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 ב' מר שחף בסן
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב' מר מתן אוסטרובסקי
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר מתן אוסטרובסקי
תרגיל ט ג 10:00 11:45 מקוון א' מר אסף אתגר
תרגיל ט ג 10:00 11:45 מקוון א' *
תרגיל טו ג 16:00 17:45 מקוון א' גב נועם שנולד
תרגיל טו ג 16:00 17:45 מקוון א' *
תרגיל טז א 10:00 11:45 C220 ב' מר צבי מייקלסון
תרגיל טז א 10:00 11:45 C220 ב' *
תרגיל י ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' גב נועם שנולד
תרגיל י ג 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' *
תרגיל יא ג 14:00 15:45 שפרינצק 26 ב' מר איתי לי
תרגיל יב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ניב לבהרי
תרגיל יב ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' *
תרגיל יג ד 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר אסף אתגר
תרגיל יג ד 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' *
תרגיל יד ב 10:00 11:45 מקוון א' מר ניב לבהרי
תרגיל יד ב 10:00 11:45 מקוון א' *
 
עד ל 4 באפריל, ההרצאות והתרגולים יועברו באופן וירטואלי, ויוקלטו. לאחר מכן, בכפוף להנחיות האוניברסיטה, השאיפה היא לקיים את ההרצאות ואת רוב התרגולים בצורה פיזית. במקרה כזה, ההרצאות שיתקיימו פיזית ישודרו בלייב ויוקלטו. כך גם לגבי התרגולים שיתקיימו פיזית, במידת האפשר. כמו כן, מספר קטן של קבוצות תרגול ימשיכו להתקיים וירטואלית לכל אורך הסמסטר. דרישות קדם לקורס: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית.
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
דרישות קדם ברמת המסלול
קורס זה משמש דרישת קדם לקורסים הבאים
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס