מספר הקורס: 76417  שם הקורס: הכרת משאבי הספריה לתלמידי תיכון
חוג נותן:מדעי הטבע - תכנית מיוחדת  שם באנגלית:INFORMATION & LIBRARY RESOURCES- HIGH SCHOOL STUDENTS
נקודות:0  שעות:0  סוג:הדרכה
סמסטר:א' או ב'   
אתר קורס - מורה תיאור הקורס Syllabus
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםמועד מיוחדסמ'מרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
 
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס