מספר הקורס: 76416  שם הקורס: הכרת משאבי הספריה לתלמידי ביה"ס להנדסה - קורס מתוקשב
חוג נותן:מדעי הטבע - תכנית מיוחדת  שם באנגלית:INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR COMPUTER SCI
נקודות:0  שעות:0  סוג:הדרכה
סמסטר:א' או ב'   
אתר קורס - מורה תיאור הקורס Syllabus
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםמועד מיוחדסמ'מרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
 
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
קורסים חליפיים ברמת האוניברסיטה
קורסים חליפיים ברמת המסלול
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס