מספר הקורס: 67532  שם הקורס: ניתוח אוטומטי של תוכנה - 2020  (לשנתונים נוספים)
חוג נותן:מדעי המחשב  שם באנגלית:AUTOMATED REASONING ABOUT SOFTWARE
נקודות:2  שעות:28  סוג:שעור
סמסטר:א'  סוג המטלה:פרויקט 
אתר קורס - מורה תיאור הקורס Syllabus
 
סוגקב'יוםמשעהעד שעהמקוםסמ'מרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 203 א' ד"ר גיא כץ
 
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית. הקורס שייך לאשכול "מערכות מחשב" במוסמך. ביום 201/20 השיעור יתקיים בכיתה A500
דרישות קדם ברמת האוניברסיטה
מועדי בחינה
תוכניות הלימודים בהן מופיע הקורס