לימודים לתואר בוגר   -   מדעי המחשב (521)
מסלולי לימוד

על החוג

 

 

 

 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב מקנה שילוב של בסיס עיוני מעמיק לתיאוריה של מדעי המחשב, יחד עם הכנה מעשית רחבה ומעמיקה לעבודה עם המחשב. הלימודים מקנים כלים לחשיבה אנליטית ומובנית; נרכש בסיס להבנת התיאוריה של מדעי המחשב ויכולת שימוש בה בהקשרים שונים מעשיים; נרכש ידע רב והבנה בדרכי הפעולה של מחשבים והשימוש בהם, ונקנה ניסיון מעשי משמעותי בתכנון ובנייה של מערכות תכנה. בהתאם, תכנית הלימודים כוללת שילוב של קורסים מתמטיים, קורסים בתחומים העיוניים של מדעי המחשב כגון אלגוריתמים וסיבוכיות, וקורסים, תרגילים ומעבדות במיגוון תחומים מעשיים: מערכות הפעלה, שפות תכנות, רשתות ומערכות מבוזרות, למידת מחשב, ועוד. מלבד זאת כוללת התוכנית מגוון רחב של קורסי בחירה המאפשרים לתלמיד להעמיק בנושאים על פי בחירתו, לדוגמא, מערכות מסדי נתונים, עיבוד תמונות, שפות טבעיות, בינה מלאכותית, אנליזה נומרית, תכנון וייצור בעזרת מחשב, עיבוד אותות, גרפיקה ממוחשבת ועוד.

          
            הלימודים לקראת תואר בוגר 
(B.Sc.) במדעי המחשב הם תלת שנתיים, וניתנים בשלוש מסגרות אפשריות: מסלול חד חוגי (מורחב), מסלול חד חוגי, ומסלול דו-חוגי.
 

הערות כלליות לכל תלמידי החוג למדעי המחשב

הקורסים המוצעים ע"י החוג מצוינים בקידומת ***67.

 

 

 

 

1.      תכנית הלימודים כוללת לימודי יסוד במדעי המחשב, וכן לימודי יסוד במתמטיקה ולימודים כלליים במקצועות התיאורטיים והיישומיים של מדעי המחשב.

2.      כל קורסי החובה והבחירה של החוג למדעי המחשב וכן קורסי היסוד במתמטיקה מקנים נ"ז למילוי מכסת הנקודות הנדרשת במדעי המחשב (פרט למסלולים דו-חוגיים עם מתמטיקה ו/או פיסיקה).

3.     
בכל קורסי החוג למדעי המחשב על התלמיד לקבל ציון עובר בבחינה כדי לקבל ציון עובר בקורס (אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס של קורס בודד).

4.      החוג מציע לתלמידים מצטיינים עבודה מודרכת בהנחיה אישית של מורי החוג.   

5.      תלמידי מדעי המחשב אינם רשאים לקבל קרדיט לתואר עבור לימודי תכנות במסגרת היחידה להוראת התכנות ו/או  קורסי תכנות מחוץ לביה"ס.

6.      לימודי בחירה: מרשימת השעורים השנתית של החוג.                                   

7.      קבלה ישירה לשנה ב': הקבלה לחוג למדעי המחשב מוגבלת. האפשרות הבאה מומלצת לתלמידים המעוניינים בלימודי מדעי המחשב, אך אינם בעלי נתוני קבלה מספיקים: צירוף בין לימודי שנה א' בחוג למתמטיקה ולימודי חטיבה במדעי המחשב ובנוסף השלמת הקורס מתמטיקה דיסקרטית.  הלימודים בצירוף זה זהים בעיקרם ללימודי שנה א' בחוג למדעי המחשב. תלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודי הצירוף יוכלו להתקבל ללימודי שנה ב' במדעי המחשב. תלמיד יוכל לעבור רק בסיום שנת הלימודים הראשונה שלו באוניברסיטה ובתנאי שהשלים את כל קורסי שנה א' של התכנית, אלא אם בתחילת לימודיו פיצל התלמיד את שנה א' באישור יועץ. מספר המקומות    מוגבל, ולפיכך המעבר ייעשה על סמך ממוצע ציונים משוקלל של קורסי החובה של שנה א'.  בדרך כלל לא יתקבלו תלמידים ממוסדות אחרים ישירות לשנה ב'. מקרים חריגים יידונו בוועדה של החוג למדעי המחשב.

8.      קורסים חליפיים: פירוט קורסים חליפיים לקורסים המופיעים במסלולים השונים ניתן למצוא בדף פרטי הקורס בשנתון.

9.      דרישות קדם לקורס: פירוט דרישות קדם עבור כל קורס ניתן למצוא בדף פרטי הקורס בשנתון. עמידה בדרישות הקדם מחייבת השתתפות פעילה וציון עובר בבחינות.

10.  תנאי מעבר: http://science.huji.ac.il/he/Bsc_links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי מעבר משנה לשנה
מבנה והיקף הלימודים
תכנית תלפיות מדעי המחשב חטיבה בפיסיקה
(מסלול 2058)
מדעי המחשב חד- חוגי
(מסלול 3009)
מדעי המחשב חד- חוגי מורחב
(מסלול 3010)
מדעי המחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 3011)
מדעי המחשב חד-חוגי עם התמחות בחישוביות עצבית
(מסלול 3012)
מדעי המחשב חד- חוגי מורחב וחטיבה במתמטיקה
(מסלול 3013)
מדעי המחשב סטטיסטיקה
(מסלול 3019)
מדעי המחשב כלכלה
(מסלול 3020)
מדעי המחשב קוגניציה במסלול דו- חוגי
(מסלול 3021)
תכנית משולבת במדעי המחשב ועיצוב באקדמיה בצלאל
(מסלול 3022)
חטיבה במדעי המחשב
(מסלול 3030)
צירוף מדעי המחשב ומינהל עסקים
(מסלול 3085)
מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי
(מסלול 8011)
מתמטיקה מחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 8014)
פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי
(מסלול 8015)
סביבה מדעי המחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 8035)
חובהחובה בחוג37475643474743434343204742474243
לימודי מתמטיקה חובה30303030301926303030302930
חובהלימודים בשנים ב' - ג'9-12
חובת בחירה1612168121288848128888
בחירה בחוג1711189111613551-44112565
סה"כ בחוג10010012090100949086869010081605686
חטיבה5232263232
אבני פינה68848844פטור446666
חוג נוסף1840-60414456402463628858-60
לימודים משלימים666
סה"כ לתואר (מינימום)17614013413413413413513414213432134150134150150
סה"כ לתואר (מקסימום)152
בעלי תפקידים בחוג
יו"ר החוג: פרופ' דפנה וינשל
מורי החוג
קורסי החוג