לימודים לתואר מוסמך   -   כימיה (560) - נכון לשנתון 2016     (לשנתונים נוספים)
מסלולי לימוד

על החוג
ההרשמה ללימודי הכימיה  לתואר מוסמך (מסלול 5040) מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה.
 
ללימודי המוסמך בכימיה רשאי להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר בכימיה מהאוניברסיטה העברית או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, בציון כללי 80 לפחות. עם זאת, אין החוג מתחייב לקבל כל תלמיד אף אם השיג ציון מינימאלי זה.
תלמיד בעל תואר בוגר במקצוע אחר יידרש לעיתים ללימודי השלמה שיקבעו על ידי יו"ר החוג. היקף לימודי ההשלמה יהיה תלוי בלימודי הבוגר של התלמיד, ציוניו ותחום התמחותו העתידי במסגרת לימודי המוסמך.
מבנה והיקף הלימודים

לימודים לתואר מוסמך בכימיה - על החוג

לימודי המוסמך מתחלקים למחקר (תיזה) ולקורסים. התיזה המחקרית מתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל של החוג לכימיה. יודגש שנית כי תנאי קבלה מרכזי לתואר שני בחוג לכימיה הוא מציאת מנחה מבין מורי החוג לכימיה (את רשימת המנחים ניתן לקבל במזכירות החוג לכימיה).

הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה.

 

לימודי מגמה

 

המגמות מיועדות לאפשר לתלמידים להתמחות באחד מתחומי הידע בכימיה.

לימודי מגמה כוללים  קורסי חובת מגמה וקורסי בחירה כללית. על תלמיד שבחר להתמחות באחת המגמות, לקחת כ-8  נ"ז מתוך קורסי החובה שבמגמה. חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר.

אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת על פי אישורו של יועץ המגמה.

 

 

קיימות 5 מגמות לתואר מוסמך בכימיה:

 

1.     כימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית

2.     מגמה בכימיה פיסיקלית ותאורטית

3.     מגמה בכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה

4.     כימיה יישומית

5.     כימיה אנליטית


 

  כל נושא אחר ייכלל תחת אחת המגמות שלעיל . לכל אחת מהמגמות השונות יועץ שהוא אחד ממורי החוג לכימיה (לעיל וכן באתר הפקולטה למדעי הטבע בכתובת הבאה:  http://www.science.huji.ac.il/he/Msc_Counsellors )

 

בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המוסמך והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר.

היועץ יאשר את תכנית הלימודים או כל שינוי בה. האישור נעשה דרך האינטרנט.

שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו.

בחירת המגמה נעשית על ידי התלמיד אולם חשוב להתייעץ גם עימו לפני שנקבעת המגמה.

 

משך הלימודים הוא ארבעה סמסטרים והיקפם 31 נ"ז לפחות. ובכללן 3 נ"ז סמינרים חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינרים), כ-8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה ל-31 נ"ז.

 

חלק מן הקורסים מוצעים אחת לשנתיים. קורסים שאינם מוצעים בתשע"ו מסומנים ב- *.

כל קורסי הבחירה של שנה ג' מלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך. ההשתתפות בקורסים מחוגים אחרים ומפקולטות אחרות אפשרית בהחלט אך טעונה אישור יועץ.

 

להלן רשימת קורסי החובה למגמות השונות. יודגש כי קורסי החובה של מגמה אחת מהווים גם קורסי בחירה למגמות אחרות באישור היועץ.

 

 

קורסי חובה כלל מגמתיים:

** לתלמידים השוקלים מסלול ישיר לדוקטורט - מומלץ ללמדם בשנה הראשונה.

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69601

כימיה פיסיקלית ג

4

69667

כימיה אורגנית ג

4

69869

סמינריון מחקר בכימיה לתלמידי מוסמך

1

69991

סמינריון למוסמך

2

69993

נושאים נבחרים בכימיה של חומרים

4

 

מגמה בכימיה אורגנית אי אורגנית וביולוגית

התמחות בכימיה אורגנית - קורסים חובה

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69633

פרקים נבחרים בכימיה אורגנית מתקדמת

2

69671

תגובות, מנגנונים ומבנה בכימיה אורגנית

3

69809

מבעד למראה: כיראליות בכימיה*

2

 

 

קורס השלמה - במידה ולא נלמד בתואר הראשון:מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69635

מעבדה מתקדמת בסינתטיקה אורגנית

4

 

 

התמחות בכימיה אי אורגנית - קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69503

אלקטרוכימיה

3

69674

כימיה פיסיקלית של ננו חומרים

4

 

כמו כן אחד מבין שני הקורסים הבאים: 

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69605

כימיה אי אורגנית ג'*

2

69885

פרקים נבחרים בכימיה אי אורגנית מודרנית

2

  

 

התמחות בכימיה ביולוגית - קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69617

כימיה ביולוגית של חומרים

5

69703

כימיה של חלבונים-שיטות ביופיסיקליות מתקדמות

2מגמה בכימיה פיסיקלית ותיאורטית

 

בחירת חובה של 8 נ"ז לפחות בשלושה קורסים לפחות מהרשימה הבאה:

 

 מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

77853

פיסיקה של חומרים - מבנה תכונות וקינטיקה

3

69315

תרמודינאמיקה סטטיסטית ושימושיה א *

4

69512

המצב המעובה: אינטראקציות וארגון סופרמולקולארי*

3

69609

תורת פונקציונל הצפיפות *

3

69619

נושאים בביופיסיקה א*

3

69638

מבוא לתופעות אולטרא מהירות *

3

69674

כימיה פיסיקלית של ננו חומרים

4

69689

שיטות עבודה וחישובים בכימיה תיאורטית*

4

69873

תהליכים סטוכסטיים*

3

69899

תופעות שטח: מבט פיסיקלי - דינאמי

2

94704 ליפוזומים - ממחקר בסיסי ליישום בהעברת תרופות, חיסון ותרפיה גנית 6

 

 

מגמה בכימיה של חומרים וננו-טכנולוגיה

 

בחירת חובה של 8 נ"ז ולפחות 3 קורסים מבין הקורסים להלן, שימו לב: חובה ללמוד אחד מהקורסים: 69710,69835.  

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69315

תרמודינאמיקה סטטיסטית ושימושיה א*

4

69611

מעבדה בכימיה של חומרים

3

69674

כימיה פיסיקלית של ננו חומרים

4

69685

חלקיקים ותופעות בשטחי בין פנים *

3

69913

תאים סולריים מבוססי ננו חומרים

3

69710 שכבות ננו מטריות 2
69835 ננו מבנית וכימית פני שטח 2מגמה בכימיה יישומית

 

בחירת חובה של 8 נ"ז לפחות מתוך שלושה קורסים לפחות מהרשימה הבאה:

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69616

תעשיית התהליך הכימי ומוצריה - מבט גלובאלי ומקומי

3

69642

מבוא לרגולציה וולידציה בתעשייה הרפואית והכימית*

3

69681

שיטות אנליטיות מתקדמות לניטור תהליכים כימיים *

2

69683

עקרונות יסוד בהנדסה כימית: זרימה ומעבר חום וחומר*

3

69684

מבוא לתורת הריאקטורים והביוריאקטורים

3

69708

יזמות וקנין רוחני

3

69913

תאים סולריים מבוססי ננו חומרים

3

 

 


מגמה בכימיה אנליטית


חובת מגמה:

הקורס 69501 מעבדה מתקדמת בכימיה אנליטית הוא קורס חובה לכל הלומדים במגמה האנליטית. מומלץ מאד לקחת את הקורסים: 69505 או 69817, 69521 ו-69503 לפני קורס זה.

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

69501

מעבדה מתקדמת בכימיה אנליטית

4

 

בחירת חובה של לפחות 4 נ"ז נוספות מבין לפחות שניים מהקורסים הבאים:

 

69503

אלקטרוכימיה

3

69521

ספקטורמטריית מסות בכימיה אנליטית וביואנליטית*

2

69672

כימיה אנליטית ב' *

2

69681

שיטות אנליטיות מתקדמות לניטור תהליכים כימיים*

2

 

 

 

מבין שני הקורסים הבאים, רק אחד יוכר במסגרת נקודות בחירת חובה:

 

69505

כרומטוגרפיה

3

69817

שיטות הפרדה*

3

 

 

 


 

כימיה - מוסמך מחקרי
(מסלול 5040)
חובה בחוג15
חובת בחירה8
בחירה בחוג8
חוג נוסף
סה"כ לתואר (מינימום)31
בעלי תפקידים בחוג

ראש החוג

פרופ' דימה גלמן
roshhahug@gmail.com
חדר 120 בנין פילדלפיה
בתיאום מראש

מזכירה לענייני הוראה
מיכל נוה
בנין לוס אנג'לס חדר 105,טל' 6585273
michalna@savion.huji.ac.il

מזכירה לענייני תלמידים
טלי חאזי
בנין לוס אנג'לס חדר 105,טל' 6585267
talih@savion.huji.ac.il

שעות הקבלה במזכירות: ימים א' - ה' בין השעות 8:30-15:30

יועצי המוסמך:

המגמה לכימיה אנליטית:  יש לפנות לראש החוג לכימיה, פרופ' דימה גלמן להכוונה: dgelman@mail.huji.ac.il  או באמצעות מזכירות החוג.
המגמה לכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית, פרופ' רועי שנהר, roy.shenhar@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין פילדלפיה, חדר 206.
המגמה לכימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית,  ד"ר דניאל סטראסר, strasser@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין  לוס אנג'לס, חדר 38.
המגמה לכימיה ישומית, ד"ר ראאד אבו- רזק, raed.abu-reziq@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין פילדלפיה, חדר 117.
המגמה לכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה, ד"ר רועי ירושלמי, roie.yerushalmi@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין לוס אנג'לס 218.

את פרטי היועצים ניתן למצוא גם באתר הפקולטה למדעי הטבע בקישור הבא:
http://www.science.huji.ac.il/he/Msc_Counsellors
מורי החוג
קורסי החוג
תואר בוגר