לימודים לתואר מוסמך   -   ניהול טכנולוגיה (596)
מסלולי לימוד

על החוג
 
 
מבנה והיקף הלימודים

 
ניהול טכנולוגיה - מוסמך לא מחקרי במגמת כימיה
(מסלול 7042)
ניהול טכנולוגיה - מוסמך לא מחקרי במגמת מדעי החיים
(מסלול 7043)
ניהול טכנולוגיה - מוסמך לא מחקרי במגמת לימודי הסביבה
(מסלול 7044)
חובה בחוג929.5-10
חובת בחירה162315.5-16
סה"כ בחוג 252525-26
סה"כ לתואר (מינימום)747474-75
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
פרופ' יואל ששון
טל: 6584530
mail:ysasson@huji.ac.il

שושנה עזרא מזכירת התכנית
טל: 6586836
mail:shoshanae@savion.huji.ac.il
מורי החוג
קורסי החוג