לימודים לתואר בוגר   -   מדעי הסביבה (591) - נכון לשנתון 2015     (לשנתונים נוספים)
מסלולי לימוד

על החוג
התכנית מציעה לימודים במדעי הסביבה לתלמידי תואר בוגר במדעי הטבע. התכנית תעניק השכלה בכיוון העיוני-מדעי, להבנת תפקודה של הסביבה הטבעית ויחסי הגומלין בינה לבין האדם. התלמידים יחשפו למגוון נושאים ובעיות במדעי הסביבה הבסיסיים והיישומיים, ויוכשרו להמשך לימודים בכיוון מחקרי ו/או להתמחות מעשית.
   
ניתן ללמוד בחוג רק במסלול דו-חוגי, בשילוב עם חוג אחר.
מומלץ השילוב של מדעי הסביבה עם מדעי כדור הארץ או מדעי החיים, אך ניתן גם לשלב עם מתמטיקה, מדעי המחשב,  כימיה ופיסיקה. כמו כן, ניתן לשלב גם עם אחד מהחוגים הבאים מפקולטאות אחרות באוניברסיטה: 
תקשורת, גאוגרפיה, חינוך, יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה של עם ישראל, ארכיאולוגיה, או משפטים. השילוב עם פקולטאות אחרות קשה יותר ומומלץ רק לסטודנטים מצטיינים.

יש להתקבל לכל אחד מהחוגים בנפרד.
מבנה הלימודים: לימודי יסוד במדעי הטבע, קורסי חובה במגוון רחב של תחומי מדעי הסביבה, וקורסי בחירה מתקדמים.
בשל הבדלי הרקע בין התלמידים ומגוון האפשרויות שבפניהם, יהיה ליועצי התכנית תפקיד מרכזי בעיצוב תכניות הלימודים של כל תלמיד. התנגשויות בין קורסים עלולות לחייב תלמידים ללמוד בסדר שונה מהרצוי. הדבר נכון במיוחד לשילובים עם חוגים מפקולטות אחרות. בכל המקרים יש לבנות את תכנית הלימודים בתשומת לב על מנת להגיע לניצול מיטבי של תקופת הלימודים.

קורסים ייחודיים לתכנית מצויינים בקידומת ***89.
 

מחנות וסיורים לימודיים: בחלק מהקורסים יתקיימו מחנות וסיורים לימודיים. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחויב לשאת בהוצאות.
ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום תקופת השינויים של סמסטר א'. לאחר מכן תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים אך ורק לסיורים של סמסטר ב' שלא יבוטלו רק על בסיס מקום פנוי.
בכל הסיורים נושאים התלמידים בעלות הארוחות שאנו חייבים להזמינן בהתאם להוראות האוניברסיטה. בכל סיורי רשות (על פי תכנית הלימודים של התלמיד) ישאו התלמידים בנוסף לעלות הארוחות גם בעלות הלינה והנסיעות.

ארגון ומימון המנהלה והתחבורה של הסיורים ומחנות הלימוד חלים על התכנית.

לאתר התכנית

מבנה והיקף הלימודים

מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ולימודי סביבה במסלול דו- חוגי
(מסלול 6017)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה ולימודי הסביבה במסלול דו חוגי
(מסלול 6018)
סביבה מדעי החיים במסלול דו-חוגי
(מסלול 8032)
סביבה כימיה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8033)
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8034)
סביבה מדעי המחשב במסלול דו-חוגי
(מסלול 8035)
סביבה מתמטיקה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8036)
סביבה כדהא שנה א' במסלול דו-חוגי
(מסלול 8037)
סביבה במסלול דו-חוגי
(מסלול 8038)
מדעי הסביבה ומשפטים
(מסלול 8039)
סביבה גיאוגרפיה במסלול דו חוגי
(מסלול 8041)
חובהחובה בחוג33332642414141839-4136-3843-45
לימודי יסוד חובה3-43-413414-1614-1628-3224-2621-2324-25
חובת בחירה5-10
בחירה בחוג12-1312-1314-19899915-1714-1810-13
סה"כ בחוג4949635464-6666-68 78-828807580
אבני פינה2224444
חוג נוסף978762
סה"כ לתואר (מינימום)158155-157140-14475
לקראת מוסמך

בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג

פרופ' אלון אנגרט 
טל: 6584758
 
angert@gmail.com 
יועץ ללימודי בוגר ומוסמך:
ד"ר אלון  אנגרט טל: 6584758
angert@gmail.com 

 שעות קבלה יקבעו בהמשך:
 

מזכירת החוג:
שושנה שמואל טל: 6586836
 
shoshanae@savion.huji.ac.il

לאתר התכנית

מורי החוג
קורסי החוג
תואר מוסמך