לימודים לתואר מוסמך   -   התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (5881) - נכון לשנתון 2015     (לשנתונים נוספים)
מסלולי לימוד

על החוג

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים.

תכנית הלימודים בגנומיקה וביואינפורמטיקה כוללת היבטים מתחומי מדעי הטבע, רפואה וחקלאות.

 

רשאים להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בציון ממוצע 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרפואה וחקלאות. לתכנית יתקבלו 15 תלמידים לשנה, שיבחרו על סמך מיון מוקדם. התכנית מחייבת קבלה ללימודים באחד מחוגי הפקולטאות למדעי הטבע, החקלאות או הרפואה. במהלך השנה הראשונה על התלמיד/ה להתקבל לעבודת מחקר בהנחיית חבר סגל אקדמי.

 

מבנה והיקף הלימודים

תוכנית הלימודים

 

הלימודים כוללים מחקר שמהווה את עבודת הגמר, בהדרכת אחד ממורי המסלול בגנומיקה, וכן השתתפות בקורסים בהיקף 15 נ"ז (המהוים חלק מסך הנ"ז הנדרשים למוסמך בחוג בו רשומים התלמידים).

בכל אחד ממסלולי הלימוד בתחום הגנומיקה, יידרשו התלמידים להשתתף בקורסים הייחודיים לתכנית (ראה בהמשך). מכלל הקורסים האלה, יהוו הקורסים הבסיסיים דרישת חובה. ההשתתפות בקורסי ההתמחות תותאם לתוכנית המחקר של כל תלמיד בתיאום עם יועצי התוכנית. שאר נקודות הזכות ייבחרו מקורסים מתחום הביולוגיה, החקלאות, מדעי הרפואה או המחשבים. תוכנית הלימודים תכלול גיוון רב-תחומי כמרכיב חובה, כך שבכל תוכנית יהיו קורסים מתחומי הביולוגיה והמחשבים כאחד. לתוכנית יהיו שני יועצים ותוכנית הלימודים של כל תלמיד תובא לאישורם.

 

 

לימודי יסוד

 

72677  ביואינפורמטיקה: אנליזה ממוחשבת של רצפי מולקולות ביולוגיות                   4

81817  מבנה ותפקיד של מולקולות ביולוגיות                                                                    4

 

ואחד מבין:

 

76880  גנומיקה תפקודית                                                                                                     2

81806  חקר השעתוק בטכנולוגיות מתקדמות: מטרנקריפטוזום לטרנסקריפטום         4

 

 

בעלי תפקידים בחוג
 ראש התכנית - פרופ' חנה מרגלית
hanah@md.huji.ac.il
02-6758614

מזכירות התכנית - מדעי החיים
02-6585337
מורי החוג
קורסי החוג