לימודים לתואר מוסמך   -   גנטיקה (575) - נכון לשנתון 2015     (לשנתונים נוספים)
מסלולי לימוד

על החוג
ללימודים לקראת התואר מוסמך במכון למדעי החיים, יוכלו להתקבל בעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית אשר למדו ביולוגיה בהיקף מלא (מסלול 4010). גם תלמידים אשר למדו ביולוגיה בהיקף מצומצם (מסלול 4011), או בעלי תואר בוגר בחוג אחר, או בעלי תואר דומה ממוסדות השכלה גבוהה אחרים בארץ או בחו"ל, יוכלו להתקבל ללימודים, אך במידת הצורך יוטלו עליהם לימודי השלמה.

היקף הלימודים למוסמך הוא 30 נ"ז.

ציונו הסופי לתואר של התלמיד ייקבע לאחר שיפוט עבודת הגמר. מרכיבי הציון הכללי הם הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון עבודת הגמר (30%) וציון בחינת המוסמך (30%).

"מחקר זוטא"

תלמידי המכון רשאים ללמוד במסגרת "מחקר זוטא" כחלק מלימודיהם לתואר מוסמך או דוקטור. הנושא ותכנית הלימוד ייקבעו בין המורה לבין התלמיד באופן אישי, והם חייבים באישור יו"ר החוג והמנחה. אין לבצע "מחקר זוטא" במעבדה בה מבצע התלמיד את המחקר לתואר מוסמך.

המסגרת הרישומית לפרויקטים אישיים אלה תהיה כדלקמן:

קורס מחקר זוטא 1  (72915), בהיקף 3 נ"ז

קורס  מחקר זוטא 2 (72916), בהיקף 4 נ"ז

קורס מחקר זוטא 3 (72917), בהיקף 5 נ"ז

 

התוצאות יוגשו בדו"ח נפרד ולא כחלק מעבודת הגמר.

מסגרת זו משותפת לכל חוגי המכון.

תלמיד רשאי לקבל נ"ז לקורס אחד בלבד מסוג "מחקר זוטא" במהלך לימודיו לתואר.

 

השתתפות תלמידי מוסמך בקורסי המכון הבינאוניברסיטאי באילת

פירוט סדרי ההרשמה לעיל.

 

קורס "שימוש בחיות מעבדה" (94810):

תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעלי חיים חייבים להשתתף בקורס זה.

הצג מורים
True
הצג קורסים
True
הצג תארים מתקדמים
True
בעלי תפקידים בחוג
מורי החוג
קורסי החוג