לימודים לתואר בוגר   -   מדעי החיים (ביולוגיה) (570)
מסלולי לימוד

על החוג
החוג למדעי החיים מקנה לתלמידיו ידע בסיסי ומצייד אותם בכלים הדרושים לעיסוק בבעיות ברמה המולקולרית, התאית האורגניזמית והעל-אורגניזמית (סביבתית), בתחומי האבולוציה, הסיסטמטיקה והאקולוגיה, הביוכימיה,הגנטיקה, מדעי הצמח, הביולוגיה התאית, המיקרוביולוגיה ומדעי המח.

מטרת לימודי הבוגר הינה להעניק לתלמידים בסיס רחב ומעמיק של ידע במגוון התחומים הנ"ל לקראת התמחות בלימודיהם המתקדמים.
בשנה הראשונה של לימודי הבוגר, מורכבים הלימודים מקורסי יסוד (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ותכנות) וממבואות בתחום מדעי החיים (ביוכימיה, גנטיקה, ביולוגיה של התא וביולוגיה של האורגאניזם). בשנה השניה נלמדים בסמסטר הראשון קורסי מבוא נוספים (אקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות, ביולוגיה מולקולרית, מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה ואבולוציה). החל מהסמסטר השני בשנה השניה ולאורך כל השנה השלישית מרכיבים התלמידים תכנית לימודים אישית בהתאם לתחומי התעניינותם מתוך מגוון רחב מאד של קורסים.

השתתפות של תלמידי בוגר בקורסי המכון הבינאוניברסיטאי באילת
פירוט בנוגע לקורסים אלו ולסדרי ההרשמה אליהם בהמשך ובפרק "קורסים בינאוניברסיטאיים".
תלמידים רשאים לבחור קורס אחד מבין קורסי המכון כחלק ממכסת קורסי הבחירה בחוג. קורסי המכון הבינאוניברסיטאי הם קורסים מוגבלי משתתפים וחלים עליהם הכללים המפורטים לעיל.

לאתר החוגתנאי מעבר משנה לשנה
תנאי המעבר משנה לשנה: ציון 55 לפחות בכל קורס וציון ממוצע 60 לפחות בין קורסי החובה.
בתכנית "אתגר" נדרש ציון ממוצע 85 לפחות בין קורסי החובה.
בתכנית "פסיכוביולוגיה" נדרש ציון ממוצע 80 לפחות בין קורסי החובה
מבנה והיקף הלימודים

מדעי החיים חד-חוגי מורחב
(מסלול 4010)
מדעי החיים במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הטבע
(מסלול 4011)
מדעי החיים חד חוגי
(מסלול 4012)
מדעי החיים במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הרוח או במדעי החברה
(מסלול 4013)
מדעי החיים-אתגר חד חוגי
(מסלול 4019)
מדעי החיים-אתגר חד חוגי מורחב
(מסלול 4020)
מדעי החיים-אתגר במסלול דו-חוגי
(מסלול 4021)
מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה)
(מסלול 4022)
פסיכוביולוגיה
(מסלול 4024)
מדעי החיים קוגניציה במסלול דו-חוגי
(מסלול 4025)
מדעי החיים-אתגר וקגניציה במסלול דו-חוגי
(מסלול 4026)
מסלול דו-חוגי במדעי החיים ובגיאולוגיה
(מסלול 8029)
חובהחובה בחוג50.523.523.523.545704524.548.526.54543
לימודי יסוד חובה3734342933363316252533
חובת בחירה18-2121-2621-2621-2620-2612-1620-261010-1617-2620-2625
בחירה בחוג3012121212להשלמה ל-1001210
לימודי תכנות4444444444
סה"כ בחוג139.5-142.594.5-99.594.5-99.589.5-94.5102-108122-126102-10862-6310084.5-92.5102-108
חטיבה3232
אבני פינה888844
חוג נוסף605252
קורס ספרייה ובטיחות62
סה"כ לתואר (מינימום)לפחות 145לפחות 145לפחות 145145לפחות 150לפחות150לפחות 150לפחות 159 160לפחות 145לפחות 150לפחות 148
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג

פרופ' ניר קרן
טלפון: 02-6585233
e-mail:

יועצת לתלמידי בוגר:
ד"ר מיכל גולדברג טלפון: 6586452 - 02
דוא"ל : bio.yoetz@gmail.com
שעות קבלה: יום רביעי 13:00 , חדר 1-402

יועץ למועמדים  לפני הרשמה:
ד"ר שגיב שיפמן
טלפון: 6585396  - 02
דוא"ל: sagiv@vms.huji.ac.il

מורי החוג
קורסי החוג