לימודים לתואר מוסמך   -   מדעי האטמוספירה (545) - נכון לשנתון 2015     (לשנתונים נוספים)
מסלולי לימוד

על החוג


הרשמה לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע.
 הלימודים בחוג למדעי האטמוספירה מתמקדים בתהליכים פיסיקליים וכימיים הקשורים בהרכבו של האוויר באטמוספירה ובתנועתו .מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים כלים להבנת התהליכים האטמוספיריים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים ,והשינויים החלים בהן מסיבות טבעיות וכתוצאה ממעשה ידי האדם .  הלימודים בחוג נותנים את הכלים להבנה מעמיקה של תופעות חשובות כגון: ההתחממות העולמית והקשר בינה לבין עליית ריכוז גזי החממה באטמוספירה ;השפעת זיהום האוויר על תהליכי יצירת הגשם והאופן שבו ניתן להגביר גשם ע"י זריעת עננים ;החור באוזון באטמוספירה הגבוהה והקשר בין זיהום אוויר לאוזון בשכבות הנמוכות. בנוסף, עוסקת תכנית הלימודים בעקרונות תנועת האוויר באטמוספירה וחיזוי מזג האוויר ,בגורמים לתכונות הכאוטיות של תנועת האוויר והאופן שבו הם מגבילים את יכולת החיזוי .אתר המכון למדעי כדור הארץ

 
 

מבנה והיקף הלימודים

 

רוב הקורסים הם קורסי בחירה בתוך קורסי החוג וקורסי חוגים אחרים עם הקשר באטמוספרה. 

מדעי האטמוספירה - מוסמך מחקרי
(מסלול 6041)
חובה בחוג6
חובת בחירה26
סה"כ לתואר (מינימום)32
לקראת מוסמך

הערות למוסמך

ההרשמה ללימודי  לתואר מוסמך מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה .

לקבלה לתואר מוסמך באטמוספירה למוסמך דרוש ציון ממוצע 85 לפחות בלימודיי הבוגר, מועמדים שציוני הבוגר שלהם הם בין 80-85 יתקבלו רק באישור ועדת הלימודים של המכון למדעי כדור הארץ. מועמדים למוסמך שלהם תואר בוגר שלא באחת מהמגמות של מדעי כדור-הארץ ידרשו לקורסי השלמה בהתאם לקביעת המדריכים וראש החוג.
 
הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או ראש החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור ראש החוג. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמיד בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי היחס: 40% לציוני הקורסים, 15% לבחינה על תוכנית המחקר, 15% לבחינת הגמר בעל-פה ו-30% לעבודת הגמר. 

 

 
הצג מורים
True
הצג קורסים
True
הצג תארים מתקדמים
True
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג: פרופ' ארליך-הספל קרן
דואר אלקטרוני: caryn@vms.huji.ac.il
טלפון 02-6584974

מזכירה לענייני הוראה - מגי פרקין
magip@savion.huji.ac.il
02-6584923

מורי החוג
קורסי החוג
תואר בוגר