לימודים לתואר בוגר   -   שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים (726) - נכון לשנתון 2015     (לשנתונים נוספים)
מסלולי לימוד

על החוג
  
מבנה הלימודים: הלימודים בתוכנית מוצעים בשילוב עם החוגים הבאים: מדעי הצמח בחקלאות (710), אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715) ומדעי בעלי החיים (718). היקף הלימודים בתוכנית כ- 25% מהלימודים לתואר בוגר. התוכנית כוללת לימודי יסוד חובה כלליים במדעי הטבע ובחקלאות, לימודי חובה באקולוגיה וניהול יער, שטחי מרעה טבעי ושמורות טבע, וקורסי בחירה במגוון רב של נושאים בשמירת טבע ואיכות סביבה. מכיוון שזו תוכנית חדשה יתכנו שינויים והוספה של קורסים חדשים.
 
לבוגרי התוכנית יוענק תואר בוגר במדעי החקלאות בו יצוין שם החוג הראשי ואת תוכנית לשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים. תלמידים המעונינים בהתמחות ביערנות במסגרת התוכנית חייבים במספר קורסי חובה נוספים, לפי המפורט בטבלאות.  
 
 
מבנה והיקף הלימודים
שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח
(מסלול 2610)
שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב אגרואקולוגיה
(מסלול 2615)
שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים
(מסלול 2618)
חובהחובה בחוג9897102.5
חובה בחטיבה/בתוכנית32.535.533
חובת בחירה מקורסי החוג107.5
חובת בחירה בחטיבה/בתוכנית1012.5
אבני פינה0-2
השלמת נ"ז לתואר7.5-9.50-2
סה"כ150150150
בעלי תפקידים בחוג
מורי החוג
קורסי החוג