לימודים לתואר בוגר   -   מדעי הצמח בחקלאות (710) - נכון לשנתון 2015    
מסלולי לימוד

על החוג
היעד המרכזי של החוג למדעי הצמח בחקלאות הוא להכשיר בעלי מקצוע אשר יובילו את חקלאות העתיד להישגים באמצעות ידע מעמיק במדע בסיסי משולב עם ידע חקלאי שימושי.
החקלאות המודרנית במדינות מפותחות צפויה להיות ברובה אינטנסיבית, עתירת ידע, מוגבלת במשאבי קרקע ומים וידידותית לסביבה. לפיכך, מטרות הלימודים בחוג הן:
-     להקנות את עקרונות מדעי הטבע בכלל, ואת מדעי הביולוגיה, הצומח והאקולוגיה בפרט, כבסיס ליישום שיטות מתקדמות בחקלאות.
-     להקנות ידע בגנטיקה וביוטכנולוגיה, ככלי להבנת תהליכים ביולוגיים מורכבים ולפיתוח שיטות מתקדמות בהשבחה.
-     לפתח הבנה מעמיקה של העקרונות והתהליכים הקשורים בגידול ובייצור של תוצרת חקלאית והקובעים את איכותה.
-     לפתח בתלמידים חשיבה עצמאית, כושר ניתוח של בעיות, ויכולת חיפוש פתרונות באמצעות קריאת ספרות מקצועית ובדרך ניסויית.
-     להכשיר את בוגרי החוג לקראת השתלבותם במערכות ייצור, מחקר והדרכה הקשורות לענפי החקלאות השונים ולמערכות העוסקות בניהול שטחי יער ומרעה ובשמירת הטבע.
-     להקנות את הבסיס המדעי והמקצועי עליו מושתתים לימודים מתקדמים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור".

    סלי לימודים, תוכניות לימודים וחטיבות
 תוכנית הלימודים בחוג למדעי הצמח מאפשרת לתלמידים להתמחות ולהעמיק במערכות ייצור ייחודיות ובתחומים מוגדרים ע"י בחירה בסל לימודים ספציפי.  לאחר שהשלימו את לימודי החובה, תלמידי החוג צריכים להשלים את תוכנית הלימודים שלהם ע"י בחירת קורסים מתוך רשימה גדולה ומגוונת. אם ברצונם, התלמידים יכולים לבחור קורסים השייכים לסל לימודים ספציפי ,  דבר אשר יאפשר העמקה באותו התחום. לחליפין, רשאים התלמידים לבחור את הקורסים ללא קשר לסלי הלימוד, דבר אשר יעניק להם השכלה רחבה יותר ללא העמקה בתחום ספציפי.  עם זאת, חובה על כל תלמיד החוג לכלול לפחות 2 קורסים גידוליים (מקבוצה א' בטבלאות שלמטה) בתוכנית לימודיהם הכוללת.
להלן רשימת סלי הלימודים:
קבוצה 1: קורסי בחירה לפי סלים – עליך לבחור 30 נ"ז מהקורסים שלהלן (ניתן לכלול עד 12 נ"ז מקבוצה 2 , ראה להלן):
ניתן לארגן את קורסי הבחירה ע"פ סלים. 
 
סל עצי פרי:


 
מס' קורס
שם קורס
נ"ז
קבוצה א'
 
 
71111
ביולוגיה התפתחותית של הגפן
3.5
71410
ביולוגיה וגידול הדרים ועצ"פ סובטרופיים
4
71415
ביולוגיה התפתחותית של הזית
3
71421
ביולוגיה התפתחותית של עצי פרי נשירים
3
קבוצה ב':
אחד מבין השניים:
 
71016
עקרונות ההשקיה
3
71601
יסודות מדע ההשקיה
3
וגם
 
 
71303
עשבים רעים והדברתם
3.5
71313
איכות ירקות ופירות
4.5
71426
פיסיולוגיה של צמחים בתנאי עקה
2
71432
עקרונות הגידול בבתי צמיחה
4.5
71602
דישון ופוריות הקרקע
4
 
סל יערנות ושטחים פתוחים:
 
קבוצה א'
 
 
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
3
71083
מערכות מרעה טבעי
3
71116
אקולוגיה של היער
3
71341
מדיניות שמירת שטחיפ פתוחים
2
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
3.5
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
3.5
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
1
71456
גידול והכרה של עצי יער
3.5
71460
יעראות
3
קבוצה ב'
 
 
71303
עשבים רעים והדברתם
3.5
71426
פיסיולוגיה של צמחים בתנאי עקה
2
 
סל גידולי שדה וירקות:
 
קבוצה א'
 
 
71314
ביולוגיה ופיסיולוגיה של גידול ירקות
4.5
(71321)
הביולוגיה של גידול תבואות (לא נלמד השנה)
3
71322
עקרונות ייצור גידולי שדה בהשקיה
3.5
71323
עקרונות ייצור מספוא ומרעה
3.5
71338
עקרונות ייצור זרעים
3.5
71339
ביולוגיה וייצור של צמחי תבלין  ובושם
3.5
קבוצה ב':
אחד מבין השניים:
 
71016
עקרונות ההשקיה
3
71601
יסודות מדע ההשקיה
3
וגם
 
 
71303
עשבים רעים והדברתם
3.5
71313
איכות ירקות ופירות
4.5
71426
פיסיולוגיה של צמחים בתנאי עקה
2
71432
עקרונות הגידול בבתי צמיחה
4.5
71602
דישון ופוריות הקרקע
4
 
סל צמחי נוי וגננות:
 
קבוצה א'
 
 
71406
עקרונות תכנון גנים
4.5
71416
ביולוגיה וייצור של פרחי קטיף וצמחי בית
4
71418
אחזקת גנים
3.5
71424
הכרת צמחי נוי א'
3.5
71452
פיסיולוגיה ושינוע של מוצרי פרי קטופים והטיפול בהם
3.5
71458
ביולוגיה וייצור של גיאופיטים
3.5
קבוצה ב':
אחד מבין השניים:
 
71016
עקרונות ההשקיה
3
71601
יסודות מדע ההשקיה
3
וגם
 
 
71426
פיסיולוגיה של צמחים בתנאי עקה
2
71602
דישון ופוריות הקרקע
4
 
סל מוצרים קטופים:
 
71313
איכות ירקות ופירות
4.5
71335
ביולוגיה של שימור תבואות, זרעים ומזון יבש
3.5
71446
פיסיולוגיה ופתולוגיה של האחסון
3.5
71452
פיסיולוגיה ושינוע של מוצרי נוי קטופיםוהטיפול בהם
3.5
71455
טכנולוגיה של פרי הדר ומוצריו
3
 

סל גנטיקה והשבחה:
 
71021
שיטות קלאסיות ומולקולריות בהשבחת צמחים
4.5
71121 סוגיות נבחרות באפיגנטיקה 2
71184
הנדסה גנטית
3
71964
תורשת תכונות כמותיות
4
73527
שונות ברצף ה-DNA
2
 
 
קבוצה 2  - קורסים מחוגים אחרים
ניתן לבחור עד 12 נ"ז מקבוצת הקורסים הבאים להשלמת חובת הבחירה ל-30 נ"ז. 
71093
דרכי עיבוד מידע בספרות מדעית
2
71075 הלכות התלויות בארץ 2
71084 חקלאות ואיכות הסביבה-פרקים נבחרים 1
71260
תרגיל מחקר
8
71333
יסודות המיכון החקלאי
3.5
71475
תמורות בחקלאות במדינות מפותחות ובישראל
3
71508
הדברה כימית של מזיקים בחקלאות
2
71510
עקרונות הוירולוגיה
2
71512
מחלות צמחים והדברתן: עקרנות ויישום שיטות
3
71514 פרקים נבחרים בפיטופתולוגיה 4
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
2
71527 אנטומולוגיה של היער 2
71529
חרקים מזיקים בחקלאות
5
71604
בקרת אקלים בבתי-צמיחה
2
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
3
71728
דיני איכות הסביבה ונושאים ביו-משפטיים
2
71811
אימונולוגיה כללית
3
 
 
תכנית לימודים ב"ביוטכנולוגיה בחקלאות" (791)
תכנית לימודים ב"שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים " (726)
חטיבת לימודים "חקלאות ואיכות הסביבה" (7101)
חטיבת לימודים "חקלאות, כלכלה ושיווק" (7505)

תכניות הלימודים מתחילות בשנה הראשונה.
חטיבות הלימודים מתחילות בסמסטר הרביעי.
בוגרי תכניות וחטיבות הלימודים יקבלו כמקובל את התואר "בוגר במדעי החקלאות" והתמחותם בחוג, במגמה ובתכנית/חטיבת הלימודים תצוין בתעודה ובאישור הלימודים והציונים.
 
תנאי מעבר משנה לשנה
 תנאי מעבר משנה לשנה בתואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה בציון ממוצע 65 לפחות .

ציון מינימלי בקורס הוא 60 אלא אם כן צוין אחרת.

 
מבנה והיקף הלימודים
תוכנית הלימודים מחייבת אותך לעמוד בדרישות קורסים במיכסה של 150 נ"ז לפחות להשלמת התואר  שרובם חובה ומיעוטם בחירה.
מדעי הצמח בחקלאות
(מסלול 1010)
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת איכות הסביבה
(מסלול 1011)
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת שיווק
(מסלול 1015)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח
(מסלול 2610)
חובהחובה בחוג116.5-113114-117113-116.5103.5-105.5
חובה בחטיבה/בתוכנית102629.5
חובת בחירה מקורסי החוג305-85.5-9
חובת בחירה בחטיבה/בתוכנית1810
אבני פינה4-52
השלמת נ"ז לתואר0-35-7
סה"כ150150150150
לקראת מוסמך
 קורסים מאוחסנים
  במהלך הלימודים לתואר בוגר, רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים לתואר מוסמך או ללימודי תעודה. קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" וציוניהם לא ייכללו בממוצע הציונים לתואר בוגר. אם יתקבל אישור מהפקולטה להכללת קורסים אלה כחלק מלימודי המוסמך או התעודה, יכללו ציונים אלו בממוצע הציונים לתואר.
         הקורסים המיועדים לאחסון יירשמו במקום מיוחד במערכת הממוחשבת.
  בתוכנית לימודי ה"מוסמך" תלמיד רשאי לכלול עד 10 נ"ז (אך לא יותר מ-3 קורסים) מתוך רשימת הקורסים המאוחסנים שבחובותיהם עמד. (תלמיד אשר ממוצע ציוניו בסוף שנה ב' ללימודי הבוגר שלו 85 לפחות, רשאי לאחסן קורסים בהיקף של עד 50% מהנדרש ללימודי ה"מוסמך").
             וזאת בתנאים הבאים:
א. כשהתלמיד מתקבל למוסמך עליו לבקש להפשיר את הקורסים המאוחסנים בשנה א' שלו, וזאת בתנאי שו' הלימודים של החוג אישרה את הכללתם בתוכנית הלימודים. ההפשרה כרוכה ב-+חיוב נוסף של שכ"ל.
ב.   הקורסים ברמת "מוסמך".
ג.   הקורסים הוגדרו "מאוחסנים" לפני שקיבל אישור זכאות לתואר "בוגר".
    תלמיד רשאי לבטל את האחסון ולצרף את הקורסים למסגרת לימודיו הקודמים, רק כל עוד הוא תלמיד באותה המסגרת. ביטול האחסון ימנע סופית את הכללתם של קורסים אלה במסגרת המוסמך.
הצג מורים
True
הצג קורסים
True
הצג תארים מתקדמים
True
בעלי תפקידים בחוג
ראש החוג
ד"ר מנחם מושליון
טלפון:08-9489781
e-mail:moshelio@agri.huji.ac.il מזכירת החוג - גב' איריס סובול
טלפון: 08-9489333
e-mail: iris.sobol@mail.huji.ac.il
מורי החוג
קורסי החוג