לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי החיים (570)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר אבין-ויטנברג תמר אנחנו מעוניינים להבין כיצד צמחים מפרקים חומרים מורכבים בתא כאשר הם צריכים לייצר אנרגיה זמינה. מצב כזה קורה בשלבי התפתחות שונים של הצמח ובתנאי עקה, בהם פוטוסינתיזה אינה יעילה. אנחנו מתמקדים במנגנון תאי המכונה אוטופאג'י וחוקרים אותו על ידי שיטות מולקולריות ובטכניקות של מטבולומיקה
קורסים  
פרופ אוסטרזצר אורן מטרות המחקר המרכזיות של המעבדה שלנו מתמקדות בהבנה מעמיקה יותר של מנגנונים המעורבים בבקרה על ביטויו של הגנום המיטטוכונדריאלי בצמחים, בהתאמה לסיגנלים התפתחותיים וסביבתיים שונים.
קורסים  
פרופ אורן אהרון האקולוגיה המיקרוביאלית של ים המלח; האקולוגיה המיקרוביאלית של בריכות אידוי להפקת מלח; אדפטציה של מיקרואורגניזמים לחיים בריכוזי מלח גבוהים; פיגמנטים בולעי UV בכחוליות; טקסונומיה של פרוקריוטים;
קורסים  
פרופ אנגלברג דוד בקרת ביטוי גנים ע"י האונקוגנים Ras ו- Jun בשמרים וביונקים. ביטוי גנים בתגובה לתנאי עקה (חום, קרינת UV) והקשר שלהם לתהליך הסרטני. פיתוח וריאנטים פעילים של MAP קינאזות. פיתוח מערכות לביטוי חלבונים לצרכי מחקר, תעשיה ורפואה.
קורסים  
פרופ ארואטי בנימין מנגנונים מולקולרים המעורבים במיון והכוונה של חלבוני ממברנה בתאי אפיתל מקוטבים.
קורסים  
פרופ ארקין ישעיהו ספטרוסקופיה וביואינפורמטיקה של חלבוני ממברנה.
קורסים  
ד"ר באטוס צבי
קורסים  
פרופ בוקסבוים אמנון מכנו-ביולוגיה של תאי גזע וגרעינים,ביופיזיקה. פרוייקטים עכשוויים: אינטראקציות בין תאים למטריצה בתהליכי התמיינות, דינמיקה מבנית ומולקולרית של מטריצת הגרעין
קורסים  
פרופ בלוך גיא התנהגות חברתית
קורסים  
פרופ בלקין שמשון מיקרוביולוגיה סביבתית
קורסים  
פרופ בן-אריה נסים הבטים מולקולריים של התפתחות מח העכבר, גנטיקה התפתחותית, אבולוציה מולקולרית, וביואינפורמטיקה.
קורסים  
פרופ בנבניסטי נסים תאי גזע עובריים, חקר הסרטן. גנטיקה מולקולרית ביונקים. ביולוגיה התפתחותית.
קורסים  
פרופ בן-יהודה סיגל
קורסים  
ד"ר בן-מנחם גיל Director of Business Development
קורסים  
פרופ בן-נריה ינון
קורסים  
פרופ ברגר מיכאל
קורסים  
פרופ ברנדיס מיכאל מחזור התא, רקומבינציה הומולוגית ביונקים, בקרת פירוק חלבונים.
קורסים  
ד"ר ברקר-דקל מיכל
קורסים  
פרופ גולדברג מיכל מנגנוני התגוננות של התא מפני נזקי דנ"א.
קורסים  
פרופ גינזבורג חגי ממברנות, טרנספורט, ביוכימיה, פיסיולוגיה ופרמקולוגיה של מלריה.
פרופ גרין רחל מנגנוני בקרה של מקצבים צירקדיים בצמחים.
קורסים  
ד"ר גרינבאום גיל
קורסים  
ד"ר גת אורי מנגנונים מולקולרים בהתפתחות העור וזקיקי השיער.
קורסים  
פרופ דרבסי אריאל גנטיקה כמותית.
פרופ הבלנה דרור אקולוגיה תפקודית של מארגי מזון- בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף, אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה, יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות, אקולוגיה של תזונה, סינדרומים התנהגותיים, אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף, מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות, אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.
קורסים  
פרופ הוכמן יעקב ביולוגיה של התא, אימונולוגיה של סרטן,בקרת גדילה - מוטציות במסלול ההורמונים האחראיים.
ד"ר הראל איתמר
קורסים  
פרופ וורמסר אורי טוקסיקולוגיה סביבתית
קורסים  
פרופ זהרי אהוד הבסיס העצבי של תפיסה ראייתית, זכרון ולמידה.
קורסים  
פרופ זסלבר אלון כמעבדה לביולוגיה חישובית אנו משלבים ניסויים, אנליזות חישוביות ומודלים כדי להבין את עקרונות התכנון של רשתות ביולוגיות: 1) חישוביות ודינמיקה תפקודית של הולכת אותות במעגלים עצביים ברזולוציה של תא עצב יחיד. 2) פלסטיות של רשתות עצביות (למשל בתהליכי למידה וזיכרון, הזדקנות, מחלות ניווניות) 3) שונות פנוטיפית: מה מקור השונות הגדולה בין פרטים הזהים גנטית? מחקר מהתבטאות גנים ודינמיקה של פעילות עצבית ועד להתנהגות 4) גנומיקה אבולוציונית ופונקציונלית: רשתות שעתוק והקשר בין ביטוי גנים ומבנה הגנום.
קורסים  
פרופ כהן יהודה אקולוגיה מיקרוביאלית
פרופ כרם בת שבע גנטיקה מולקולרית של האדם.
קורסים  
פרופ כרמל לירן המשמעות הביולוגית של הארכיטקטורה האינטרונית-אקסונית של גנים; אבולוציה של ארכיטקטורת גנים; הקשר בין ארכיטקטורת גנים ובין תכונות אחרות של הגן (כמו רמת ביטוי);אבולוציה מולקולארית; עצים פילוגנטיים. Nonsense mediated decay (NMD)
קורסים  
פרופ לוין אלכס ביולוגיה מולקולרית של צמחים, מנגנוני הגנה בפני פתגונים, מערכות הגנה בפני חמצון.
פרופ לוינשטיין יונתן
קורסים  
ד"ר לונדון מיכאל חישוביות עצבית, קידוד עצבי וחישוב על ידי דנדריטים, רעש עצבי, הבסיס העצבי של תקשורת קולית, ניתוח מידע עצבי בשיטות של תורת האנפורמציה
קורסים  
פרופ ליבנה עודד חקר מיבנה של חלבונים באמצעות קריסטלוגרפיים. מערכות ביולוגיות בעלות אפיניות גבוהה, מערכות העברת סיגנל בקולטנים ציטוקיניים ותכנון תרופות.
קורסים  
ד"ר ליטבק יעל
קורסים  
פרופ ליניאל מיכל זיהוי ואפיון חלבונים במרכיבי הסינפסה ובמערכות שחרו
קורסים  
ד"ר לרנר איתן
קורסים  
פרופ מורן יהוא 1)אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן. 2)ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו. 3)אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות. אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.
קורסים  
גב מורציאנו ליאת
קורסים  
פרופ מזרחי עדי מנגנוני יצירת נוירונים במח הבוגר. חוש הריח. מבנה פונקציונלי של רשתות עצביות. פלסטיות מבנית ותפקודית במח הבריא ובזמן מחלת האפילפסיה.
קורסים  
פרופ מנדלבוים עופר
קורסים  
פרופ משורר ערן הדמיה חיה של תהליכים דינמיים בגרעין התא של תאי גזע מתמיינים ; כרומטין בתאי גזע עובריים ובמהלך התמיינותם ; מבנה הכרומטין בתאי גזע עצביים ובמהלך התמיינותם ;זיהוי ואיפיון חלבוני כרומטין בתאי גזע ;אפיגנזה של תאי גזע (תוך פיתוח שבבי נוגדנים) ; רשתות ותהליכים מולקולריים בתאי גזע וסרטן.
קורסים  
פרופ נחושתאי רחל מבנה תפקוד וגנטיקה מולקולרית של קומפלקסים חלבוניים בממברנה הפוטוסינתטית.
קורסים  
פרופ נחמיאס יעקב מיקרו-מכשירים ,הנדסת רקמת כבד, תאי גזע, תהליכי שליטה מטבוליים (צהבת נגיפית) , וננוטכנולוגיה
קורסים  
ד"ר נחמני דפנה
קורסים  
פרופ נלקן ישראל מנגנונים מרכזיים במערכת השמיעה.
קורסים  
פרופ נתן רן אקולוגיה של תנועה
קורסים  
ד"ר עדן אמיר גנטיקה מולקולרית של יונקים. אפיגנטיקה וסרטן. מעורבות הכרומטין בבקרת ביטוי גנים.
קורסים  
פרופ פיינסוד אברהם
קורסים  
ד"ר פינקל עמרי
קורסים  
ד"ר פראדה מיגל אוקינוגרפיה ביולוגית; אקולוגיה וביולוגיה תאית של פיטופלנקטון ימי; דינמיקה של אוכלוסיות; אסטרטגיות של מחזור חיים. המעבדה מתמקדת בחקר דיפרנציאציה אקולוגית ותאית במהלך שלבים שונים של מחזור החיים, הבנת התפקיד של כל שלב ויחסי הגומלין עם אורגניזמים ימיים אחרים, וכן חיפוש אחר גורמים הקשורים לוויסות המעבר בין השלבים השונים של מחזור החיים
קורסים  
פרופ פרידמן ניר בינה מלאכותית, תורת הלמידה הממוחשבת, מודלים הסתברותיים, ביולוגיה חישובית.
קורסים  
ד"ר צארום נתנאל
קורסים  
ד"ר צור יונתן נושאי מחקר: מטרת המחקר במעבדתנו היא להבין את תהליך יצירת הביציות, ומדוע הכישלונות בתהליך זה עולים בצורה אקספוננציאלית אצל נשים עוד לפני סוף העשור הרביעי לחייהן. בין הנושאים הספציפיים שאנו מתעניינים בהם ניתן למנות: 1.דינמיקה של כרומוזומים ושינוי מבני שלהם במהלך החלוקות המיוטיות. 2.שימור והסרה של צימוד כרומטידות אחיות. 3.בקרה גנומית על ביטוי גנים והדרך בה היא מקדמת את התכנית המיוטית. במחקרנו אנו משתמשים בשתי שיטות מתקדמות שפיתחנו לאחרונה ואף ממשיכים לקדם כעת: 1.עריכה ותפעול גנומים בעזרת קריספר\קאס9 2.אנליזות טרנסקריפטומיות באאוציטים בודדים.
קורסים  
פרופ צ'יפמן אריאל אבולוציה של תהליכים התפתחותיים, ושימוש באמבריולוגיה השוואתית למחקר תהליכים אבולוציוניים ;השלבים הראשונים בארגון העובר בפרוקי הרגליים והאבולוציה של יצירת דגם הגוף הסגמנטלי; אבולוציה של הראש בפרוקי הרגליים והתהליכים המבחינים בין הראש לגוף; גנומיקה של מערכות מודל חדשות; היסטוריה ביוגיאוגרפית של ארץ ישראל, תוך שימוש באוסף חסרי החוליות הלאומי.
קורסים  
פרופ צפתי יהודה מבנה ותפקוד של טלומרים וטלומרז.
קורסים  
פרופ צתרי עמיחי מנגנונים תאיים, סינפטיים ומולקולריים של התמכרות לסמים והפרעות אכילה. במעבדה משולבות מגוון טכניקות מולקולריות, אלקטרופיזיולוגיות והתנהגותיות לצורך הבנת הארגון הפונקציונלי של הרשתות הגנטיות והעצביות התומכות בפלסטיות של מערכת העצבים
קורסים  
פרופ קדמון רונן אקולוגיה וסיסטמטיקה
קורסים  
פרופ קדנר סבסטיאן miRNA במוח: תפקידם של miRNA בבקרת מקצבים ביולוגים (circadian rhythms) ושינה בזבובים . בידוד ואפיון של mRNAs המבוקרים על ידיmiRNAs .מנגנוני עבוד של מולקולות miRNA. תפקידם של מנגנוני בקרה שלאחר התעתוק בויסות של מקצבים ביולוגים
ד"ר קולודני אורן
קורסים  
ד"ר קליסמן ניר ביולוגיה מבנית של קומפלקסים גדולים מאוד. ספקטרוסקופית מסות. ביולוגיה מבנית חישובית המשלבת מקורות אינפורמציה שונים. חיזוי מבנה חלבונים.
קורסים  
פרופ קמחי ג'ף נוירופיסיולוגיה והתנהגות בע"ח חסרי חוליות,התנהגות בעלי חיים - בקרה עצבית.
פרופ קרן ניר תחומי מחקר: 1. הצטברות, והומוסטזיס והולכה ש
קורסים  
פרופ רביד תומר מנגנונים לבקרת איכות של חלבונים ופירוק על ידי מערכת האוביקויטין-פרוטאזום; ריאקציות אנזימטיות הכרוכות ביצירה והעברה של שרשראות אוביקוויטין, תפקידם של חלבונים צ'פרונים בפירוק חלבונים שאינם מקופלים כראוי ובאגרגציה שלהם
קורסים  
ד"ר רבני מיכל
קורסים  
פרופ רייכמן דנה מנגנונים מולקולריים של וויסות קיפול חלבונים בתא ותגובה למצבי עקה שונים ביולוגיה מערכתית של בקרת חמצון בתא ובאורגניזם שלם חקר מנגנוני פעולה של שפרונים בעלי פלסטיסיות רגולטורית ועיצוב של שפרונים חדשים (intrinsically disordered chaperones) קשר בין קיפון חלבונים ומצבי סטרס בפרזיטים מסוג Trypanosoma ביולוגיה חישובית ונסיונית פרוטאומיקה, mass spectrometry
קורסים  
ד"ר רם אורן איך פקטורים אפיגנטיים מבקרים תהליכי התמיינות פיתוח טכנולוגיות למדידות אפיגנומיות בתאים בודדים
קורסים  
פרופ שטרן-באך יעל
קורסים  
ד"ר שיפמן יוליה עיצוב חלבונים, אינטראקציות חלבון-חלבון, ביולוגיה חישובית
קורסים  
פרופ שיפמן שגיב גנטיקה של סכיזופרניה ואוטיזם; גנטיקה של השונות בבטוי גנים
קורסים  
פרופ שמחן גיורא גנטיקה מולקולרית של שמרים. בקרת המיוזה.
ד"ר שניידמן דינה מודלים מבניים מסייעים בהבנת הפונקציה של מקרומולקולות, בהסברת הפנוטיפ של מוטציות , בחקר האבולוציה של מכונות המורכבות מחלבונים, בתכנון חלבונים חדשים ומולקולות תרופה שיכולות לשלוט או לשנות פונקציה אנו מפתחים ומיישמים שיטות חישוביות לבניית מודלים מבניים של קומפלקסים מרובי חלבונים וחלבונים גמישים (בעלי מספר קונפורמציות) בעזרת אינטגרציה של מידע משיטות נסיוניות, פיזיקה וסטטיסטיקה: X-ray crystallography, NMR spectroscopy, 2D and 3D Electron Microscopy (EM), Small Angle X-ray Scattering (SAXS), Mass Spectrometry (MS), Hydrogen–deuterium exchange (HDX), mutations, force fields, sequence conservation and covariation אנו מפתחים שיטות חיזוי אפיטופים בעזרת מידול תלת מימדי של מבני התגובה החיסונית כגון אינטרקציות נוגדן-אנטיגן, חיתוך של חלבונים אנטיגנים ע״י תאים של מערכת חיסונית, הצגה של פפטידים אנטיגנים, זיהוי בעזרת רצפטורים והפעלת תגובה חיסונית
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אורלי יוסף אפיון של גורמי שעתוק חדשים המבקרים ביטוי גנים המקודדים חלבונים סטרואידוגניםם בשחלות ורחם יונק בזמן ביוץ והתפתחות העובר במהלך ההריון. מנגנוני דגרדציה של חלבונים מיטוכונדריאליים כאמצעי התגוננות בפני עקה הורמונלית. מעורבות חלבונים סטרואידוגניים ברגמת שריר הלב שלאחר אוטם
פרופ אטלס דפנה מנגנון שחרור של נוירוטרנסמיטורים, שיבוט של רצפטורים\תעלות תוך שימוש בביציות צפרדע. בירור מנגנונים מולקוליים של מחלות נוירודגנרטיביות, פרקינסון ואלצהיימר.
ד"ר גולנזר יעקב
קורסים  
פרופ גנין אמציה אקולוגיה ימית, אוקיאנוגרפיה ביולוגית
פרופ גרינבאום יוסף גנטיקה התפתחותית. ביולוגיה מולקולרית. מעטפת הגרעין.
פרופ דבור מרשל נוירוביולוגיה של המערכת הסומטוסנסורית וכאב.
קורסים  
פרופ דנין אבינועם צומח וצמחיה של א"י ושכנותיה, בליה ביוגנית.
פרופ הוכנר בנימין מנגנונים ביו-מכניים ועצביים ביצור ובקרת תנועה.
קורסים  
פרופ הוכשטיין שאול עיבוד מידע במערכת הראיה: פיסיולוגיה ופסיכופיסיקה.
קורסים  
פרופ הירשברג יוסף ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית של צמחים. פוטוסינתיזה, ביוסינתיזה של קרוטנואידים.
קורסים  
פרופ הלר יוסף מורפולוגיה (באקולוגיה)
פרופ ירום יוסף תפקיד קבוצות נוירונים במוח היונקים.
קורסים  
פרופ כהן דני ביולוגיה תאורטית. מודלים אופטימליים. קואבולוציה.
פרופ לויטר אברהם מעבר של חלבונים וירליים (אנימלים וצמחיים) ומולקולות DNA וירליות דרך מעטפת גרעין התא. עיכוב מעבר לגרעין ע"י פפטידים סינתטיים כדרך לעיכוב אינפקציה וירלית.
פרופ לויצקי אלכסנדר
פרופ מוטרו עוזי אקולוגיה,מודלים הסתברותיים ושיטות סטטיסטיות בגנטיקה של אוכלוסיות.
פרופ מיטרני אדוארדו אספקטים מולקולריים בביולוגיה התפתחותית של חולייתנים.
פרופ סולר משה
פרופ ספירא מיכה נוירוביולוגיה התפתחותית, תהליכי רגנרציה ודגנרציה. הדמיה ספרתית של סידן תוך תאי ותנועה של אורגנלים.
פרופ פדן איתנה היפוכי אנרגיה בממברנה הציטופלסמטית הפרוקריוטית. חקר מולקולרי של הקשר בין מבנה לתפקיד.
פרופ פליטמן עוזי סיסטמטיקה (גם מולקולרית) וביוסיסטמטיקה, אבולוציה של צמחי תועלת, ביולוגיה של רביה, ביולוגיה של טפילים עילאיים.
קורסים  
פרופ פנט עמוס
קורסים  
פרופ פנר מאיר אנדוקרינולוגיה ופיסיולוגיה של חרקים.
פרופ פרידמן אדם גנטיקה מולקולרית של תכונות כמותיות.
פרופ קבנצ'יק יואב הרגולציה התאית של ברזל: מנגנונים קרומיים, מעורבות אורגנלות ודינמיקה תוך תאית במצבים נורמליים ופתולוגיים, שיטות אבחוניות לעומס ברזל בדם.
קורסים  
פרופ קפלן אהרון פוטוסינתיזה, ביולוגיה של אצות, ביולוגיה מולקולרית של אצות, אינטראקציה של אורגניזם עם הסביבה
פרופ שגב עידן גישה תאורטית ונסויית בחקר תהליכי עיבוד בתאי עצב.
קורסים  
פרופ שולדינר שמעון חלבוני טרנספורט בחיידקים ובמערכת העצבים: חקר מולקולרי של הקשר בין מבנה ותיפקוד.
פרופ שורק חרמונה נוירוביוכימיה מולקולרית; תגובות דחק פיזיולוגות; הנדסה טרנסגנית מותנית לשינוי תכונות מערכת העצבים: טכנולוגית "אנטיסנס" לבקרת ביטוי הגנום ושינויים בתקשורת כולינרגית.
קורסים  
פרופ שמידע אבישי אקולוגיה וסיסטמטיקה של צמחים
קורסים  
פרופ שפרלינג רות בקרת הביטוי הגנטי. עיבוד רנ"א גרעיני באיקריוטים. שיחבור רנ"א.
קורסים