לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
72737 סמינריון מודרך כימיה ביולוגיה שנה א קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס
72738 סמינריון מודרך כימיה ביולוגיה שנה ב קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע