לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לפיסיקה יישומית (511)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
83414 VLSI מתקדם ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83517 אפיון חומרים ב' 3 שעור פרטי הקורס
83888 גלים אלקטרו מגנטיים ואנטנות ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83325 גלים ויסודות פיסיקה א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83812 התקנים של מוליכים למחצה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83313 חשמל ומגנטיות לתלמידי הנדסה ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83856 טרנדים במיקרואלקטרוניקה במאה ה-21 ב' 2 שעור פרטי הקורס
83536 מאלגברה לינארית לאייפון (א'): הנדסת חשמל ומערכות מעקרונות ראשוניים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83537 מאלגברה לינארית לאייפון (ב): הנדסת חשמל ומערכות מעקרונות ראשוניים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83879 מבוא לאופטואלקטרוניקה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83328 מבוא לאלקטרוניקה אנלוגית וספרתית ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83922 מבוא להנדסה אופטית א' 2 שעור פרטי הקורס
83335 מבוא להנדסת חשמל א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83320 מבוא למצב מוצק לתלמידי הנדסה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83326 מבוא לקוונטים למהנדסים ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83915 מימוש מעגלי VLSI מתקדם ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83312 מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי הנדסה א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83340 מעבדה באלקטרוניקה אנלוגית א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83394 מעבדה באלקטרוניקה ספרתית ב' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83315 מעבדה בפיסיקה להנדסה ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83410 מעבדת אופטואלקטרוניקה א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83412 מעבדת מדידות מיקרואלקטרוניקה ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83519 סדנה לתלמידי הנדסה (1) ב' 2 סדנה פרטי הקורס
83520 סדנה לתלמידי הנדסה (2) קורס שנתי 8 סדנה פרטי הקורס
83106 סוגיות במחקר ההנדסי ב' 1 שעור פרטי הקורס
83510 פיסיקה של גלים מונחים א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83882 פיסיקה של התקני מוליכים למחצה א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83911 פיסיקה תרמית וסטטיסטית א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83413 תכן VLSI א' 4 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
83511 תכן לוגי מתקדם א' 4 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83839 תקשורת אופטית ב' 3 שעור פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
83910 אופטואלקטרוניקה מתקדמת ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83836 אופטיקה קוונטית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83886 התקנים ננו פוטוניים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83535 מעבדה באיפיון חומרים ב' 2 שעור ומעבדה פרטי הקורס
83860 נושאים נבחרים בלייזרים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
83908 סמינר דוקטורט בפיסיקה יישומית קורס שנתי 2 סדנה פרטי הקורס
83899 קולוקוויום מחלקתי קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס
83880 תורת הקוונטים בפיסיקה יישומית ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס