לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לביו-הנדסה (582)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
76105 יזמות בהנדסה ביו-רפואית קורס שנתי 8 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס
76122 מכאנוביולוגיה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76108 עבודה מודרכת בביו-הנדסה ב' 3 הדרכה פרטי הקורס
76131 פרוייקט בביו-הנדסה קורס שנתי 5 מעבדה פרטי הקורס