לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לכימיה (560)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
69550 אופקים בכימיה - סמינריון מחקר לתלמידי בוגר ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
69503 אלקטרוכימיה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69951 כימיה - אתגר ההצלחה א' 2 שעור פרטי הקורס
69128 כימיה אורגנית א' ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69306 כימיה אורגנית ב' א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69166 כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69118 כימיה אורגנית לתלמידי מדעים ביורפואיים א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69120 כימיה אורגנית לתלמידי רפואה, רפואת - צמרת, רפואת שיניים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69303 כימיה אי אורגנית א' 6 שעור וסדנה פרטי הקורס
69605 כימיה אי אורגנית ג ב' 2 שעור פרטי הקורס
69106 כימיה אנליטית א' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69617 כימיה ביולוגית של חומרים ב' 5 שעור פרטי הקורס
69132 כימיה כללית למדעים ביורפואיים ולכדור הארץ א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69174 כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69322 כימיה כללית לתלמידי פיסיקה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69134 כימיה כללית לתלמידי רפואה, רפואה - צמרת, רפואת שיניים א' 4.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69163 כימיה פיסיקלית א' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69301 כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69123 כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69101 כימיה פיסיקלית לתלמידי מדעים ביורפואיים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69167 כימיה פיסיקלית לתלמידי רוקחות ומדכה"א ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69674 כימיה פיסיקלית של ננו-חומרים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69107 מבוא לכימיה א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69135 מבוא לכימיה לתלמידי רוקחות א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69522 מבוא לכימיה של חומרים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69603 מבוא למחקר רב-תחומי א' 1 שעור פרטי הקורס
69922 מבוא לספקטרוסקופיה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69311 מבוא לקשר כימי ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69115 מעבדה - מבוא לכימיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
69173 מעבדה ביסודות הכימיה לתלמידי ביולוגיה ומדעי הסביבה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
69304 מעבדה בכימיה אי אורגנית ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
69117 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית א' 8 מעבדה פרטי הקורס
69102 מעבדה בכימיה כללית לתלמידי התכנית המשולבת במדעים מדוייקים ב' 4 מעבדה פרטי הקורס
69160 מעבדה בכימיה לתלמידי מדעים ביורפואיים ב' 2 מעבדה פרטי הקורס
69313 מעבדה בכימיה פיסיקלית ב' 4 מעבדה פרטי הקורס
69611 מעבדה בכימיה של חומרים ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
69620 מעבדה בפיסיקה לתלמידי כימיה א' 2 מעבדה פרטי הקורס
69330 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית למדעים מדוייקים ב' 4 מעבדה פרטי הקורס
69612 מפגש מודרך עם המחקר הכימי קורס שנתי 10 עבודה מעשית פרטי הקורס
69857 מפגש מודרך עם המחקר הכימי קורס שנתי 8 שעור פרטי הקורס
69199 ננו טכנולוגיה בשירות האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס
69990 סמינריון משלים - אתגר כימיה קורס שנתי 3 סמינריון פרטי הקורס
69161 סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס
69327 סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר (חלק א') א' 2 סמינריון פרטי הקורס
69656 סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר (חלק א') א' 1 סמינריון פרטי הקורס
69329 סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר (חלק ב') ב' 1 סמינריון פרטי הקורס
69900 עקרונות מדע הפולימרים ב' 4 שעור פרטי הקורס
69639 פענוח מבנה מולקולרי בעזרת ספקטרה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69171 קורס קיץ - כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה קורס קיץ 5 שעור פרטי הקורס
69314 שיטות בכימיה אורגנית ב' 6 מעבדה פרטי הקורס
69331 שיטות בכימיה אורגנית - המשך א' 0 מעבדה פרטי הקורס
69321 שיטות בכימיה אורגנית לתלמידי כימיה ביולוגיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס
69671 תגובות, מנגנונים ומבנה בכימיה אורגנית א' 3 שעור פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
69512 המצב המעובה: אינטראקציות וארגון סופראמולקולרי ב' 3 שעור פרטי הקורס
69685 חלקיקים ותופעות בשטחי בין פנים א' 3 שעור פרטי הקורס
69708 יזמות וקניין רוחני ב' 3 שעור פרטי הקורס
69667 כימיה אורגנית ג ב' 4 שעור פרטי הקורס
69655 כימיה ביואורגנית מתקדמת ב' 3 שעור פרטי הקורס
69920 כימיה ופיסיקה של דימות רפואי מתקדם ומחקרי א' 2 שעור פרטי הקורס
69601 כימיה פיסיקלית ג א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69630 כימיה קוונטית ב' 3 שעור פרטי הקורס
69615 כימיה קוונטית ושימושיה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69501 מעבדה מתקדמת בכימיה אנליטית ב' 4 מעבדה פרטי הקורס
69807 מצב מוצק בכימיה א' 3 שעור פרטי הקורס
69993 נושאים נבחרים בכימיה של חומרים ב' 4 שעור פרטי הקורס
69866 ניסוי לתלמידי מוסמך ב' 8 מעבדה פרטי הקורס
69835 ננו מבנה וכימית פני שטח ב' 2 שעור פרטי הקורס
69702 סמינר מחקר בכימיה (ביו) אורגנית לתלמידי מוסמך קורס שנתי 1 סמינריון פרטי הקורס
69998 סמינר מחקר בכימיה פיסיקלית לתלמידי מוסמך קורס שנתי 1 סמינריון פרטי הקורס
69991 סמינריון למוסמך - שנה ב' קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס
69880 סמינריון מוסמך - שנה א' קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס
69700 סמינריון מחקר בננו מדע וננו טכנולוגיה לתלמידי מוסמך קורס שנתי 1 סמינריון פרטי הקורס
69683 עקרונות יסוד בהנדסה כימית: זרימה ומעבר חום וחומר א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69625 עקרונות של כימיה ירוקה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69897 קטליזה הומוגנית באמצעות קומפלכסים של מתכות המעבר א' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69681 שיטות אנליטיות מתקדמות לניטור תהליכים כימיים ב' 2 שעור פרטי הקורס
69640 שיטות דיאגרמטיות רב - חלקיקיות בכימיה א' 4 שעור פרטי הקורס
69834 שיטות מתמטיות בכימיה א' 3 שעור פרטי הקורס
69710 שכבות ננומטריות א' 2 שעור פרטי הקורס
69609 תורת פונקציונל הצפיפות א' 3 שעור פרטי הקורס
69994 תכנית לתואר כפול - האוניברסיטה העברית - פרוג'ה ב' 0 שעור פרטי הקורס
69814 תקשורת מדעית א' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס
69317 תרמודינמיקה קוונטית א' 3 שעור פרטי הקורס