לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לפיסיקה יישומית (511)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אגרנט אהרון הולוגרפיה, רשתות נוירונים, מיחשוב אופטואלקטרוני, תקשורת אופטית, חומרים פרואלקטריים, סוליטונים מרחביים.
קורסים  
פרופ בר-גיל ניר אינפורמציה ומחשוב קוונטי, סימולציות קוונטיות, מערכות קוונטיות מרובות חלקיקים ומערכות קוונטיות פתוחות, חישה מגנטית. Quantum information and quantum computing, quantum simulations, many-body quantum systems and open quantum systems, magnetic field sensing
קורסים  
פרופ כץ אורי Wave control and unconventional optical imaging in complex media דימות אופטי מתקדם ושליטה בהתקדמות גלים בתווך מורכב
קורסים  
פרופ לוי אוריאל ננופוטוניקה, optofluidics, התקנים אופטים ואלקטרואופטים, מוליכי גל, אופטיקה דיפרקטיבית, הנדסת חשמל, מערכות ננו-אלקטרוניות
קורסים  
פרופ מרום דן התקני MEMS, אופטיקה לא ליניארית ומונחי גלים.
קורסים  
פרופ מרכוס גלעד חקר דינמיקות סופר מהירות באטומים ומולקולות שיטות הדמיה ברזולציות מרחבית וזמנית גבוהות יצירה ושימוש של פולסי לייזר סופר קצרים בתחומים הספקטראלים מאינפרא-אדום ועד קרני רנטגן רכות מגברים פרמטריים ואופטיקה לא-לינארית.
קורסים  
מר סוקניק ניר
קורסים  
פרופ פלדמן יורי תכונות דיאלקטריות של חומרים.
קורסים  
פרופ פלטיאל יוסי התקנים ננו קוונטים
קורסים  
גב פרידמן חנה
קורסים  
ד"ר קוטלר שלומי
קורסים  
ד"ר קפואה אמיר
קורסים  
ד"ר שטרן לירון
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ בן-יוסף נסים מערכות אלקטרואופטיות. עיבוד תמונות.
פרופ לואיס אהרון אופטיקה של השדה הקרוב. ביופיסיקה. מנגנוני העברת מידע מוחי, פיסיקה רפואית.
פרופ רוט מיכאל פיסיקה של גבישים, הכנה ואפיון חמרים אלקטרוניים.
פרופ שפיר יוסף מיקרואלקטרוניקה, התקנים של מצב מוצק.

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר אהרן יועד
קורסים  
מר אוחיון נועם
קורסים  
מר אוסיה יונתן
קורסים  
מר אידלשטיין שחר
קורסים  
מר אל בוסטאמי המאם
קורסים  
מר אסולין בנימין
קורסים  
מר בוגר-לומברד ג'רמי
קורסים  
מר בלכמן מיכאל
קורסים  
גב בצלאל נועה
קורסים  
מר ברנשטיין ניראל
גב גורן נעמה
קורסים  
מר גלקופ יהונתן
קורסים  
גב גרבלי רבקה
קורסים  
מר גרוסמן אריה
קורסים  
מר ולדמן מיכאל
מר זיו אמיר
קורסים  
מר זנו אלירן
קורסים  
גב חיים גליה
קורסים  
מר טלקר אלירן
קורסים  
גב כאהן מרב
קורסים  
מר כץ אור
מר מאיר אמתי
קורסים  
מר סבאג יואל
מר סלובודקין יבגני
קורסים  
מר עוזיאל יונתן שמעון
קורסים  
מר פנפיל יוסף
קורסים  
מר קבסה יוסי
מר קליין רגב
קורסים  
מר שניידר אבי
קורסים  
מר שר אילן
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אהרוני הרצל
קורסים  
מר גד אורי
קורסים  
מר גנץ רפאל
קורסים  
מר זהב דרור
קורסים  
ד"ר כהן אריאל
קורסים  
מר פישר אורן
קורסים  
מר רזווג מאיר מעגלים משולבים
קורסים  

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר מרגולס פלג
קורסים  

עמית הוראה
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר ליאור ידידיה
קורסים