לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות (579)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ גנין אמציה אקולוגיה ימית, אוקיאנוגרפיה ביולוגית
פרופ הבלנה דרור אקולוגיה תפקודית של מארגי מזון- בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף, אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה, יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות, אקולוגיה של תזונה, סינדרומים התנהגותיים, אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף, מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות, אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.
קורסים  
ד"ר זסלבר אלון כמעבדה לביולוגיה חישובית אנו משלבים ניסויים, אנליזות חישוביות ומודלים כדי להבין את עקרונות התכנון של רשתות ביולוגיות: 1) חישוביות ודינמיקה תפקודית של הולכת אותות במעגלים עצביים ברזולוציה של תא עצב יחיד. 2) פלסטיות של רשתות עצביות (למשל בתהליכי למידה וזיכרון, הזדקנות, מחלות ניווניות) 3) שונות פנוטיפית: מה מקור השונות הגדולה בין פרטים הזהים גנטית? מחקר מהתבטאות גנים ודינמיקה של פעילות עצבית ועד להתנהגות 4) גנומיקה אבולוציונית ופונקציונלית: רשתות שעתוק והקשר בין ביטוי גנים ומבנה הגנום.
קורסים  
פרופ מורן יהוא 1)אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן. 2)ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו. 3)אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות. אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.
קורסים  
ד"ר פראדה מיגל אוקינוגרפיה ביולוגית; אקולוגיה וביולוגיה תאית של פיטופלנקטון ימי; דינמיקה של אוכלוסיות; אסטרטגיות של מחזור חיים. המעבדה מתמקדת בחקר דיפרנציאציה אקולוגית ותאית במהלך שלבים שונים של מחזור החיים, הבנת התפקיד של כל שלב ויחסי הגומלין עם אורגניזמים ימיים אחרים, וכן חיפוש אחר גורמים הקשורים לוויסות המעבר בין השלבים השונים של מחזור החיים
קורסים  

סגל זוטר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר שהמי דוד

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ציפר-ברגר יותם

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר גביש - רגב אפרת
קורסים  
ד"ר הררי אלי
קורסים