לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות (579)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
90705 אקולוגיה של חברות - קריאה מודרכת ב' 3 סדנה פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
90106 אבולוציה של עולם החי ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
90889 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה של עכבישנים ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
90820 אקולוגיה של שמירת הטבע ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
90604 סמינריון סגל ומוסמך באקולוגיה אבולוציה והתנהגות קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס
90600 רשתות חברתיות של בעלי חיים א' 2 שעור פרטי הקורס