לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לביוכימיה מבנית ומולקולרית (577)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
92848 הברזל כמתכת החיים בבריאות ובחולי א' 3 שעור וסמינריון פרטי הקורס
92632 ייצור חלבונים: מאקדמיה לשימוש תראפי א' 2 שעור פרטי הקורס
92845 כרומטין ותיעתוק בתא הבריא ובתא הסרטני ב' 2 שעור וסמינריון פרטי הקורס
93902 לקראת ננוסקופיה אופטית א' 1 סדנה פרטי הקורס
92847 מחקר ביולוגי כמותי בשפת פייתון א' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס
93904 מנגנוני פעולה של תרופות ב' 2 שעור פרטי הקורס
92602 נושאים נבחרים בביוכימיה ובביולוגיה תאית והתפתחותית קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס
92849 ניתוח מבני חלבונים למטרות מחקר ניסיוני ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
93900 ספקטרוסקופיית אור ויישומיה בביולוגיה ב' 2 שעור פרטי הקורס
92619 קביעת מבנה חלבונים בעזרת NMR ב' 4 סדנה פרטי הקורס
92638 קורס מעשי לייצור חלבונים למטרות ביופיזיקליות וביוכימית ב' 2 מעבדה פרטי הקורס
92623 תכנון ואבולוציה של חלבונים ב' 3 שעור וסמינריון פרטי הקורס