לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגנטיקה (575)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ בנבניסטי נסים תאי גזע עובריים, חקר הסרטן. גנטיקה מולקולרית ביונקים. ביולוגיה התפתחותית.
קורסים  
פרופ ברמן ג'ודית
פרופ דרבסי אריאל גנטיקה כמותית.
קורסים  
ד"ר צור יונתן נושאי מחקר: מטרת המחקר במעבדתנו היא להבין את תהליך יצירת הביציות, ומדוע הכישלונות בתהליך זה עולים בצורה אקספוננציאלית אצל נשים עוד לפני סוף העשור הרביעי לחייהן. בין הנושאים הספציפיים שאנו מתעניינים בהם ניתן למנות: 1.דינמיקה של כרומוזומים ושינוי מבני שלהם במהלך החלוקות המיוטיות. 2.שימור והסרה של צימוד כרומטידות אחיות. 3.בקרה גנומית על ביטוי גנים והדרך בה היא מקדמת את התכנית המיוטית. במחקרנו אנו משתמשים בשתי שיטות מתקדמות שפיתחנו לאחרונה ואף ממשיכים לקדם כעת: 1.עריכה ותפעול גנומים בעזרת קריספר\קאס9 2.אנליזות טרנסקריפטומיות באאוציטים בודדים.
קורסים  
פרופ שמחן גיורא גנטיקה מולקולרית של שמרים. בקרת המיוזה.

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ הירשברג יוסף ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית של צמחים. פוטוסינתיזה, ביוסינתיזה של קרוטנואידים.
קורסים  
פרופ שפרלינג רות בקרת הביטוי הגנטי. עיבוד רנ"א גרעיני באיקריוטים. שיחבור רנ"א.
קורסים  

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר מן ורדה