לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לגנטיקה (575)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
88899 סמנריון מוסמך בגנטיקה שנה ב' ב' 1 שעור פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
88843 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים א' 3 שעור וסמינריון פרטי הקורס
88805 הביולוגיה של רנ"א לא- מקודד א' 2 שעור פרטי הקורס
88858 נושאים נבחרים בגנטיקה קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס
88895 סטטיסטיקה מעשית באמצעות R ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס
88890 סמינריון בגנטיקה לתלמידי מוסמך- שנה א' ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
88180 סקס א' 2 שעור פרטי הקורס
88898 פרס נובל במדעי החיים: על מה ולמה א' 2 שעור פרטי הקורס
88819 תאי גזע ושיבוט ב' 3 שעור פרטי הקורס