לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית (573)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
86899 ביולוגיה תאית של חיידקים גורמי מחלות ב' 3 שעור פרטי הקורס
86845 ביולוגיה תאית של מחלות: מנגנונים ופיתוח טיפולים א' 2 שעור פרטי הקורס
86840 סמינריון מוסמך משותף א קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס
86890 סמינריון מוסמך משותף ב קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס