לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי הצמח (572)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
93880 ביולוגיה של אברוני האנרגיה בתא ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
93871 נושאים נבחרים במדעי הצמח והסביבה קורס שנתי 2 שעור פרטי הקורס