לימודים לתואר בוגר   -   החוג לכימיה (560)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אבו-רזק ראאד כימיה אורגנית וננוכימיה
קורסים  
פרופ אגמון נועם קינטיקה ודינמיקה של תהליכים כימיים וביולוגיים.
ד"ר אוזדין רעם
קורסים  
פרופ אתגר ליעוז כימיה של חומרים, ננוטכנולוגיה, כימיה פיזיקלית וכימיה יישומית
קורסים  
פרופ ביאלי סילביו סטריאוכימיה סטטית ודינמית. סינתזה אורגנית.
קורסים  
פרופ בינו אבי כימיה אי-אורגנית מבנית.
קורסים  
פרופ בנין אורי כימיה פיסיקלית של ננוגבישים וספקטרוסקופיה של ננוגביש יחיד.
קורסים  
פרופ בר רועי פיתוח תאוריות ושיטות חדשות להבנת המבנה האלקטרוני של מולקולות וחמרים מזוספקופיים. בניית גישות חישוביות קוונטום-מכניות מיוחדות לטיפול יעיל בבעיית הקורלציה הרב אלקטרונית במולקולות.
קורסים  
ד"ר גידרון אורי פולימרים מוליכים, חומרים מצומדים, אלקטרוניקה אורגנית.
קורסים  
פרופ גלמן דמיטרי סינתזה אורגנית.
פרופ גרוס אברהרד (הרדי)
קורסים  
ד"ר גרוס אלעד כימיה פיסיקלית
קורסים  
ד"ר הורביץ מתן
קורסים  
פרופ הריז דניאל כימיה פיסיקלית של מקרו-מולקולות ביולוגיות.
קורסים  
פרופ וילנר איתמר כימיה ביוממטית וביואורגנית, מודלים סינתטיים לאנזימים, פוטוסינתיזה מלאכותית, התקנים אופטואלקטרונים, ננו כימיה.
קורסים  
ד"ר חי לירז
קורסים  
ד"ר טולצ'ינסקי יורי
קורסים  
פרופ יצחייק שלמה כימיה קוונטית, תורת הקשר הכימי, תאוריה של תגובות כימיות, תגובות אנזימטיות.
קורסים  
פרופ ירושלמי רועי ננו חומרים. שיטות ליצירת מערכי ננו-מבנים. אפיון מערכי ננו-מבנים בשיטות אנליטיות. קטליזה בפני שטח של מבנים ננומטרים.
קורסים  
פרופ לב עובדיה כימיה סביבתית וחומרים מתקדמים בכימיה אנליטית.
קורסים  
פרופ מגדסי שלמה התמחות בכימיה קולואידית, כימית פני שטח וכימיה יישומית.
קורסים  
ד"ר מטאנס נורמן Peptides and Proteins Chemistry, Bioorganic Chemistry, Biochemistry and Organic Chemistry. כימיה של פפטידים וחלבונים, כימיה ביואורגנית, ביוכימיה, וכימיה אורגנית
קורסים  
פרופ מנדלר דני אלקטרוכימיה בתחומים שונים: אפיון פני השטח, שכבות דקות, ננוכימיה וננוטכנולוגיה, כימיה אנליטית, סול-ג'ל, כימיה משפטית.
קורסים  
ד"ר מסארוה אחמד כימיה אורגנית ,כימיה אורגנומתכתית.
קורסים  
פרופ סטראסר דניאל כימיה פיסיקלית נסיונית.
קורסים  
פרופ פורת דני ננואלקטרוניקה וננוטכנולוגיה של דנ"א.
קורסים  
פרופ פרידלר אסף כימיה אורגנית ופיסיקלית של חלבונים.
קורסים  
פרופ קוזלוב רוני דינמיקה מולקולרית, תרמודינמיקה קוונטית.
קורסים  
ד"ר קרייסלר אלי
קורסים  
פרופ רביב אורי מבנה ואינטראקציות מולקולריות של קומפלקסים ביולוגיים.
קורסים  
פרופ רודיגר שטפאן
קורסים  
פרופ רוכמן סנדי דינמיקה כימית בפאזות מעובות בזמן אמת, ספקטרוסקופיה בלייזר פמטושניות.
פרופ רכס מיטל איפיון ביופיסיקלי של חלבונים וכימיה של פני השטח.
קורסים  
פרופ שהם גיל הקשר בין המבנה התלת מימדי לתפקוד והפעילות של מולקולות ביולוגיות.
קורסים  
ד"ר שטיין תמר
קורסים  
פרופ שנהר רועי פיתוח שיטות לארגון עצמי של חומר המבוססות על הפיסיקה של בלוק-קופולימרים וכימיה סופראמולקולרית.
קורסים  
ד"ר שפירו איגור applying and developing computational tools to understand chemical reactions in organic and biomolecules. On the application side our focus is on light-induced reactions, in particular in chromophore-protein complexes and solvated molecules.
קורסים  
פרופ תשובה עידית כימיה ביו אי אורגנית.
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אבניר דוד כימיה ופיסיקה של פני שטח וקטליזה; חומרים פונקציונאליים קרמיים חדשים; כיראליות וסימטריה בכימיה, ביוכימיה ופיסיקה; פרקטלים במדעי הטבע.
קורסים  
פרופ אגרנט ישראל כימיה אורגנית וכימיה רפואית.
קורסים  
פרופ אייזנשטט זאב השפעת תהליכים ביולוגיים בעת חיזור סולפאט (בקטריאל
קורסים  
פרופ אשר מיכה קטליזה הטרוגנית ודינמיקה של אינטראקציה גז-מוצק.
קורסים  
פרופ בלום יוחנן תרכבות אורגנו מתכתיות, קטליזה, תרכבות אורגניות בחקר הסרטן.
פרופ בן-שאול אבינועם תרמודינמיקה סטטיסטית ודינמיקה מולקולרית, ביופיסיקה.
קורסים  
פרופ גילון חיים סינתיזה, פעילות וקונפורמציה של פפטידים.
פרופ גרבר בני כימיה תיאורטית וחישובית, דינמיקה של תהליכים מולקולריים. חישובים קוונטומיכניים של מערכות רב אטומיות.
פרופ גרושקא אלימלך פיתוח שיטות הפרדה וכרומטוגרפיה.
פרופ גרתי ניסים תהליכים בבין-פנים של מערכות פיזור נוזליות.
קורסים  
פרופ כהן דניאל פולימרים ביו רפואיים.
קורסים  
פרופ כהן מוריס
פרופ מרום גד התמחות בפולימרים הנדסיים וחומרים מרוכבים.
פרופ צחייק ששון כימיה קוונטית, תורת הקשר הכימי, תיאוריה של תגובות כימיות, תגובות אנזימטיות.
קורסים  
פרופ ששון יואל קטליזה תעשייתית וסביבתית.
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר סולומון אליעזר

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אלמוג יוסף
קורסים  
פרופ דה מל אצ'לה
קורסים  
פרופ רוטנברג גדי

מורה מתנדב
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר ברסלר אייל 0523468811
קורסים  
פרופ פטרקה הוריה
קורסים