לימודים לתואר בוגר   -   החוג לאמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע (555)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
76246 סדנא במדע בסיסי לתלמידי אמירים ב' 2 שעור פרטי הקורס