לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי המח וההתנהגות (576)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ נלקן ישראל מנגנונים מרכזיים במערכת השמיעה.
קורסים  

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע