לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למדעי המח וההתנהגות (576)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
78852 מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
78867 מדעי המח מהקלאסי למודרני א' 2 שעור פרטי הקורס
78844 סמינריון מוסמך במדעי המח וההתנהגות ב' 2 סמינריון פרטי הקורס
78862 סמינריון מוסמך במדעי המח וההתנהגות לתלמידי שנה א' ב' 1 שעור פרטי הקורס

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע