לימודים לתואר מוסמך   -   החוג למתמטיקה (530)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אדיפרסיטו קארים
קורסים  
פרופ ברגר נעם הסתברות ותהליכים סטוכסטיים.
פרופ ברויאר יונתן תורה ספקטרלית, פיזיקה מתמטית
קורסים  
ד"ר גוראל-גורביץ אורי תורת ההסתברות
קורסים  
פרופ דה-שליט אהוד תורת המספרים.
קורסים  
פרופ הוכמן מיכאל התורה הארגודית ודינמיקה.
קורסים  
פרופ הרושובסקי אהוד תורת המודלים, תורת הקבוצות, לוגיקה מתמטית.
פרופ ורשבסקי יעקב תורת המספרים.
קורסים  
ד"ר זמל שאול
קורסים  
פרופ טיומקין מיכאל גיאומטריה אלגברית, גיאומטריה לא ארכימדית
קורסים  
פרופ לובוצקי אלכסנדר חבורות אלגבריות, חבורות לי, תורת ההצגות.
קורסים  
פרופ לוין גנאדי מערכות דינמיות ,פונקציות מרוכבות.
קורסים  
פרופ לורנס-נאימרק רות תורת הקשרים וטופולוגיה.
קורסים  
פרופ ליבנה רון גיאומטריה אלגברית, תבניות מודולריות ומשוואות דיאופנטיות.
קורסים  
פרופ לינדנשטראוס אילון תורה ארגודית, מערכות דינמיות ושימושיהן לתורת המספרים.
קורסים  
פרופ לסט יורם פיסיקה מתמטית קלאסית, התורה הספקטרלית של אופרטור שרדינגר,  דינמיקה קוונטית.
קורסים  
פרופ מוזס שחר חבורות לי, תורה ארגודית.
קורסים  
פרופ מנגובי דן גיאומטריה של פונקציות הרמוניות ופונקציות עצמיות של הלפלסיאן, גיאומטריה ספקטרלית, גיאומטריה דיפרנציאלית
קורסים  
ד"ר מץ יסמין
קורסים  
פרופ נבו ערן
קורסים  
פרופ סולומון יעקב גיאומטריה ופיסיקה.
קורסים  
פרופ סטרחוב יבגני מטריצות אקראיות, מערכות אינטגרביליות, פיסיקה מתמטית.
קורסים  
פרופ סלע צליל טופולוגיה בממד נמוך ותורת החבורות.
קורסים  
ד"ר פלדהיים אוהד
קורסים  
ד"ר פרזנצ'בסקי אורי Group Theory, Combinatorics
קורסים  
ד"ר פרין קלואי
קורסים  
פרופ ציגלר תמי תורה ארגודית, תורת מספרים אדיטיבית Ergodic Theory; Additive number theory
קורסים  
ד"ר קוזלוב זמר
קורסים  
פרופ קופרמן רז מתמטיקה שימושית, דינמיקה של זרימה ומערבולות, פיסיקה של פולימרים וויסקו-אלסטיים.
קורסים  
פרופ קלעי גיל קמירות, קומבינטוריקה.
קורסים  
פרופ קפלן איתי לוגיקה מתמטית, תורת המודלים
קורסים  
פרופ ריפס איליה תורת החבורות הקומבינטורית.
קורסים  
פרופ שלו ענר אלגברה, תורת החוגים.
קורסים  
ד"ר שלנק תומר
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אומן ישראל סטטיסטיקה יישומית, רגרסיה וכיול, ניתוח נתונים מרחביים,תורת המשחקים, כלכלה מתמטית.
פרופ בן-ארצי מתניה משוואות דיפרנציאליות חלקיות, מתמטיקה שימושית.
קורסים  
פרופ הרט סרג'יו תורת המשחקים, כלכלה מתמטית. בפטמ"ה - החל 1/10/2016 - 30/9/2017
קורסים  
פרופ ווייס בנימין התורה הארגודית, דינמיקה טופולוגית, תורת ההסתברות.
קורסים  
פרופ לוי עזריאל לוגיקה מתמטית, תורת הקבוצות.
פרופ מגידור מנחם לוגיקה מתמטית, תורת הקבוצות.
קורסים  
פרופ מן אבינועם חבורות סופיות, תולדות המתמטיקה.
קורסים  
פרופ נוימן אברהם תורת המשחקים, כלכלה מתמטית.
פרופ סבר מיכאל משוואות דיפרנציאליות חלקיות, אנליזה נומרית.
פרופ פורסטנברג הלל דינמיקה טופולוגית, התורה הארגודית, חבורות לי.
קורסים  
פרופ פרג'ון עמנואל טופולוגיה אלגברית, תורת ההומוטופיה.
קורסים  
פרופ פרלס מיכה אשר קמירות, קומבינטוריקה, תורת הגרפים.
קורסים  
פרופ פרקש הרשל פונקציות מרוכבות, משטחי רימן, פונקציות תיטא.
פרופ ציפין מורי אנליזה פונקציונלית, מרחבי בנך.
פרופ קיפר יורי מערכות דינמיות, תורת ההסתברות.
קורסים  
פרופ קשדן דוד תורת ההצגות, פיסיקה מתמטית.
קורסים  
פרופ שלח שהרן לוגיקה מתמטית, תורת המודלים, תורת הקבוצות.
קורסים  
פרופ שנקובסקי אנדריי אנליזה פונקציונלית, מרחבי בנך.

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ איטין יעקב
קורסים  
ד"ר בנק מרים
קורסים  
מר ברגר שמואל
קורסים  
מר בר-יודא אביגדור
ד"ר זוכוביצקי אבגניה
קורסים