לימודים לתואר בוגר   -   החוג לכימיה (560)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
69550 אופקים בכימיה - סמינריון מחקר לתלמידי בוגר ב' 2 סמינריון פרטי הקורס SEMINAR RESEARCH FOR BSC STUDENTS
69503 אלקטרוכימיה א' 3 שעור פרטי הקורס ELECTROCHEMISTRY
69128 כימיה אורגנית א' ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס ORGANIC CHEMISTRY A
69306 כימיה אורגנית ב' א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס ORGANIC CHEMISTRY B
69166 כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס ORGANIC CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
69118 כימיה אורגנית לתלמידי מדעים ביורפואיים א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס Organic Chemistry Bio-Medical Sciences.
69120 כימיה אורגנית לתלמידי רפואה, רפואת - צמרת, רפואת שיניים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Organic Chemistry for Medicine & Dentistry Students
69303 כימיה אי אורגנית א' 6 שעור וסדנה פרטי הקורס INORGANIC CHEMISTRY
69605 כימיה אי אורגנית ג ב' 2 שעור פרטי הקורס INORGANIC CHEMISTRY C
69106 כימיה אנליטית א' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס ANALYTICAL CHEMISTRY A
69617 כימיה ביולוגית של חומרים ב' 5 שעור פרטי הקורס BIOLOGICAL CHEMISTRY OF MATERIALS
69132 כימיה כללית למדעים ביורפואיים א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Chemistry For Bio-Medical-Sciences
69174 כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
69322 כימיה כללית לתלמידי פיסיקה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס GENERAL CHEMISTRY FOR PHYSICS STUDENTS
69134 כימיה כללית לתלמידי רפואה, רפואה - צמרת, רפואת שיניים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס General Chemistry For Medicine & Dentistry Stu.
69300 כימיה כמשחק לגו ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס THE CHEMISTRY AS A GAME OF LEGO
69163 כימיה פיסיקלית א' ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY A
69301 כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY B
69123 כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה ב' 5 שעור ותרגיל פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
69101 כימיה פיסיקלית לתלמידי מדעים ביורפואיים ב' 1 שעור ותרגיל פרטי הקורס Physical Chemistry for Bio-Medical-Sciences Students
69167 כימיה פיסיקלית לתלמידי רוקחות ומדכה"א ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY FOR PHARMACY & EARTH SCIENCES
69157 כימיה פיסיקלית לתלמידי רפואה, צמרת א' 1 שעור ותרגיל פרטי הקורס Physical Chemistry for Medicine
69674 כימיה פיסיקלית של ננו-חומרים א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY OF NAN0-MATERIALS
69615 כימיה קוונטית ושימושיה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס QUANTUM CHEMISTRY AND ITS APPLICATIONS
69107 מבוא לכימיה א' 7 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRODUCTION TO CHEMISTRY
69135 מבוא לכימיה לתלמידי רוקחות וכדה"א א' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס Introduction To Chemistry For Pharmacy & Earth Sciences
69522 מבוא לכימיה של חומרים א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRO. TO CHEMISTRY OF MATERIALS
69922 מבוא לספקטרוסקופיה א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY
69311 מבוא לקשר כימי ב' 6 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRODUCTION TO THE CHEMICAL BOND
69115 מעבדה - מבוא לכימיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס GENERAL CHEMISTRY LAB
69173 מעבדה ביסודות הכימיה לתלמידי ביולוגיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס GENERAL CHEMISTRY LAB FOR BIOLOGY STUDENTS
69304 מעבדה בכימיה אי אורגנית ב' 3 מעבדה פרטי הקורס INORGANIC CHEMISTRY LAB
69117 מעבדה בכימיה כללית ואנליטית א' 6 מעבדה פרטי הקורס ANALYTICAL AND GENERAL CHEMISTRY LAB
69102 מעבדה בכימיה כללית לתלמידי התכנית המשולבת במדעים מדוייקים ב' 4 מעבדה פרטי הקורס GENERAL CHEMISTRY LAB FOR THE PHYS. SCIE. PROG.
69160 מעבדה בכימיה לתלמידי מדעים ביורפואיים ב' 2 מעבדה פרטי הקורס CHEMISTRY LAB. FOR MEDICAL SCIENCES STUDENTS
69313 מעבדה בכימיה פיסיקלית ב' 4 מעבדה פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY LAB
69611 מעבדה בכימיה של חומרים ב' 3 מעבדה פרטי הקורס CHEMISTRY OF MATERIALS - LAB
69950 מעבדה בסיסית בסינתטיקה אורגנית א' 4 מעבדה פרטי הקורס FUNDAMENTAL LAB OF ORGANIC SYNTHESIS
69620 מעבדה בפיסיקה לתלמידי כימיה קורס שנתי 2 מעבדה פרטי הקורס Physics Lab for Chemistry Students
69330 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית למדעים מדוייקים ב' 4 מעבדה פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY LAB FOR THE PHYS. SCIE. PROG
69635 מעבדה מתקדמת בסינתטיקה אורגנית א' 4 מעבדה פרטי הקורס ADVANCED LAB OF ORGANIC SYNTHESIS
69612 מפגש מודרך עם המחקר הכימי קורס שנתי 10 עבודה מעשית פרטי הקורס Guided research project
69199 ננו טכנולוגיה בשירות האדם ב' 2 שעור פרטי הקורס Nano Technology in Service of Humanity
69990 סמינריון משלים - אתגר כימיה קורס שנתי 4 סמינריון פרטי הקורס Complementary Seminar in Chemistry - Honor's Program
69161 סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר קורס שנתי 3 סמינריון פרטי הקורס SEMINAR IN CHEMISTRY - HONOR'S PROG.
69327 סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר קורס שנתי 3 סמינריון פרטי הקורס SEMINAR IN CHEMISTRY - HONOR'S PROGRAM
69639 פענוח מבנה מולקולרי בעזרת ספקטרה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס Molecular structure determination by spectral st
69164 פרקים נבחרים בכימיה פורנסית א' 2 שעור פרטי הקורס Selected Chapters in Forensic Chemistry
69171 קורס קיץ - כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה קורס קיץ 5 שעור פרטי הקורס ORGANIC CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS – summer course
69314 שיטות בכימיה אורגנית ב' 6 מעבדה פרטי הקורס ORGANIC CHEMISTRY LAB
69321 שיטות בכימיה אורגנית לתלמידי כימיה ביולוגיה ב' 3 מעבדה פרטי הקורס ORGANIC CHEM LAB FOR CHEM & BIO COMBINED PROGRAM
69834 שיטות מתמטיות בכימיה א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס MATHEMATICS METHODS IN CHEMISTRY (5)
69671 תגובות, מנגנונים ומבנה בכימיה אורגנית א' 3 שעור פרטי הקורס reactions, mechanisms and structure in organic chemistry

תואר מוסמך
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
69661 גאוכימיה של דלקים פוסיליים ב' 3 שעור וסמינריון פרטי הקורס GEOCHEMISTRY OF FOSSIL FUELS
69685 חלקיקים ותופעות בשטחי בין פנים א' 3 שעור פרטי הקורס INTERFACIAL PHENOMENA, MICRO AND NANOPARTICLES
69708 יזמות וקניין רוחני א' 3 שעור פרטי הקורס INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY
69667 כימיה אורגנית ג ב' 4 שעור פרטי הקורס ORGANIC CHEMISTRY C
69601 כימיה פיסיקלית ג א' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס PHYSICAL CHEMISTRY C
69686 מבוא לכימיה פורנסית (זיהוי פלילי) א' 2 שעור פרטי הקורס FORENSIC CHEMISTRY
69809 מבעד למראה: כיראליות בכימיה א' 2 שעור פרטי הקורס Through the looking glass: Chirality in Chemistry
69501 מעבדה מתקדמת בכימיה אנליטית ב' 4 מעבדה פרטי הקורס ADVANCED ANALYTICAL CHEMISTRY LAB
69619 נושאים בביופיסיקה א ב' 3 שעור פרטי הקורס TOPICS IN BIOPHYSICS A
69993 נושאים נבחרים בכימיה של חומרים ב' 4 שעור פרטי הקורס selected topics in chemistry of matereials
69991 סמינריון למוסמך קורס שנתי 2 סמינריון פרטי הקורס SEMINAR FOR M.SC. STUDENTS
69869 סמינריון מחקר בכימיה לתלמידי מוסמך קורס שנתי 1 סמינריון פרטי הקורס CHEMISTRY RESEARCH SEMINAR FOR MSC STUDENTS
69683 עקרונות יסוד בהנדסה כימית: זרימה ומעבר חום וחומר א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Intro. to Chemical Engineering: Mass, Momentum &
69625 עקרונות של כימיה ירוקה ב' 4 שעור ותרגיל פרטי הקורס CONCEPTS OF GREEN & SUSTAINABLE CHEMISTRY
69678 פולימרים ביורפואיים ב' 2 שעור פרטי הקורס ENGINEERING MATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATION
69821 פרקים בהסטוריה של הכימיה א' 2 שעור פרטי הקורס HISTORY OF CHEMISTRY
69921 פרקים בכימיה רפואית ב' 2 שעור פרטי הקורס TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY
69681 שיטות אנליטיות מתקדמות לניטור תהליכים כימיים ב' 2 שעור פרטי הקורס INSTRUMENTAL METHODS IN ENVIRONMENTAL SC.
69902 שיטות אפיון וננופבריקציה ב' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס CHARACTERIZATION AND NANOFABRICATION WORKSHOP
69899 תופעות שטח: מבט פיסיקלי-דינמי ב' 2 שעור פרטי הקורס SURFACE PHENOMENA
69609 תורת פונקציונל הצפיפות א' 3 שעור פרטי הקורס DENSITY FUNCTIONAL THEORY
69814 תקשורת מדעית ב' 2 שעור ותרגיל פרטי הקורס SCIENTIFIC COMMUNICATION
69317 תרמודינמיקה קוונטית א' 4 שעור פרטי הקורס Quantum Thermodynamics