לימודים לתואר מוסמך   -   החוג לפיסיקה (541)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אגם עודד פיסיקה עיונית: מצב מעובה.
קורסים  
פרופ אורגד דרור תאוריה של מצב מעובה.
קורסים  
פרופ איזנברג חגי אופטיקה קוונטית
קורסים  
ד"ר אנהאורי יונתן
קורסים  
ד"ר אסף מיכאל
קורסים  
ד"ר אשכנזי ינון פיסיקה עיונית של תכונות חומרים.
קורסים  
ד"ר בוטון-דסקל מרדכי
קורסים  
ד"ר בוקסבוים אמנון מכנו-ביולוגיה של תאי גזע וגרעינים,ביופיזיקה. פרוייקטים עכשוויים: אינטראקציות בין תאים למטריצה בתהליכי התמיינות, דינמיקה מבנית ומולקולרית של מטריצת הגרעין
קורסים  
ד"ר בורק יורם
קורסים  
פרופ בטלהיים אלדד מצב מעובה תיאורטי
קורסים  
פרופ ביהם עופר תאוריה של מצב מוצק, מכניקה סטטיסטית, ודינמיקה לא לינארית.
קורסים  
ד"ר בירנבוים יובל
פרופ בלבן נטלי ביופיסיקה.
קורסים  
ד"ר בלברג שמואל אסטרופיסיקה של חלקיקים.
קורסים  
ד"ר בר-גיל ניר אינפורמציה ומחשוב קוונטי, סימולציות קוונטיות, מערכות קוונטיות מרובות חלקיקים ומערכות קוונטיות פתוחות, חישה מגנטית. Quantum information and quantum computing, quantum simulations, many-body quantum systems and open quantum systems, magnetic field sensing
קורסים  
ד"ר ברומברג ירון
קורסים  
פרופ ברוקמן אבנר
פרופ ברנע ניר פיסיקה גרעינית עיונית.
קורסים  
פרופ גבעון עמית פיסיקה של אנרגיות גבוהות: תורת מיתרים ותורת חלקיקים.
קורסים  
פרופ גזית דורון
קורסים  
פרופ גלזנר עמי אסטרופיסיקה.
קורסים  
ד"ר גנת אורלי
קורסים  
ד"ר גרפינקל חיים דינמיקה בסקלה גדולה של האטמוספירה ושל האקלים
קורסים  
פרופ גת עמרי פיסיקה לא ליניארית עיונית.
קורסים  
פרופ דקל אבישי פיסיקה עיונית: אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה.
קורסים  
פרופ הופמן יהודה אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה.
קורסים  
ד"ר ונדל עמרי אסטרופיסיקה.
קורסים  
ד"ר וקנין עדי ביופיסיקה
קורסים  
פרופ חודאס מקסים
קורסים  
ד"ר חרש אסף
קורסים  
פרופ טוכמן יצחק אסטרופיסיקה.
קורסים  
ד"ר יגר-גרנות רוני
קורסים  
פרופ כ"ץ נדב מצב מעובה ניסיוני – קוהרנטיות קוונטית
קורסים  
פרופ לויתן עמירם מחקר עיוני בפיסיקה הדרונית, גרעינית ומולקולרית, שיטות אלגבריות ועקרונות סימטריה במערכות רב-גופיות.
קורסים  
פרופ ליבנה אלי אסטרופיסיקה, שיטות נומריות.
פרופ מאירסון ברוך פיסיקה לא לינארית עיונית.
קורסים  
פרופ מילוא עודד פיסיקה ניסיונית של מצב מוצק.
קורסים  
פרופ סולומון סורין התורה של מרחב - זמן קוונטי, סימולציות מואצות, איקונופיסיקה.
קורסים  
פרופ סומפולינסקי חיים זכוכית, רשתות נוירונים.
קורסים  
ד"ר סמולקין מיכאל
קורסים  
פרופ סער אמיר מחקר נסיוני במצב מוצק, פיסיקה של מבנים קוונטים במוליכים למחצה, ננו-טכנולוגיה.
קורסים  
פרופ סרי ראם
קורסים  
ד"ר עצידה שמעון מבנה והתפתחות כוכבים ופיסיקה חישובית.
קורסים  
ד"ר פייגל אלכסנדר
קורסים  
פרופ פינברג ג'אי פיסיקה לא לינארית נסיונית.
פרופ פירן צבי יחסות כללית ואסטרופיסיקה.
קורסים  
פרופ פלדור נתן מודלים דינמיים אטמוספריים, תאוריה של אי-יציבות, כאוס במערכות אטמוספיריות, וגלים לא ליניאריים.
קורסים  
ד"ר פרל ראובן פיסיקה של נויטרונים (עיונית).
קורסים  
פרופ קול ברק תורת השדות וחלקיקים אלמנטרים.
קורסים  
פרופ קצב איתן
קורסים  
פרופ רון גיא
קורסים  
פרופ רפפורט רונן פיסיקה של אקסיטונים, התקנים ננו פוטוניים.
קורסים  
פרופ רצקר אלכס
קורסים  
פרופ שביב ניר אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה.
קורסים  
ד"ר שוורצמן ליאוניד
קורסים  
ד"ר שטיינברג הדר
קורסים  
פרופ שרון ערן פיסיקה לא לינארית נסיונית.
קורסים  
ד"ר שרמן אילון
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אונא יששכר
פרופ אליצור שמואל תורת השדות וחלקיקים אלמנטריים.
קורסים  
פרופ אמוסיה מירון פיסיקה אטומית :תאוריה.
פרופ בלברג יצחק מצב מוצק נסיוני, בעיות פרקולציה, ומוליכים למחצה לא מסודרים.
פרופ גולדשטיין יהודה מצב מוצק נסיוני: פיסיקה של שטחים.
קורסים  
פרופ גל אברהם פיסיקה גרעינית עיונית.
פרופ גלברסון זאב מחקר נסיוני בעל נוזליות בהליום דו-מימדי בטמפרטורות נמוכות מאוד.
קורסים  
פרופ וגשל יהודה פיסיקה עיונית של נויטרונים.
קורסים  
פרופ טיקוצ'ינסקי יואל תורת הקונטים.
קורסים  
פרופ לייכטמן בוריס פיסיקה עיונית: מצב מעובה, פיסיקה מזוסקופית.
ד"ר ליכטנשטט איתמר אסטרופיסיקה.
פרופ עובדיהו צבי מערכות לא מסודרות.
קורסים  
פרופ פאול מיכאל ריאקציות גרעיניות בין יונים כבדים.
פרופ פלנר ישראל מגנטיות, אפקט מוסבאואר, כימיה של מצב מוצק. חומרים על מוליכים חדשים.
פרופ פרידלנד לזר פיסיקת הפלסמה.
קורסים  
פרופ ציגלר אריה פיסיקת הפלסמה, לייזרים רבי עוצמה.
פרופ רבינוביץ אליעזר תורת השדות וחלקיקים אלמנטריים.
קורסים