לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ ליניאל מיכל זיהוי ואפיון חלבונים במרכיבי הסינפסה ובמערכות שחרו
קורסים  
פרופ מרגלית חנה
קורסים  
פרופ פרידמן ניר בינה מלאכותית, תורת הלמידה הממוחשבת, מודלים הסתברותיים, ביולוגיה חישובית.
קורסים  
ד"ר קפלן תומי
קורסים