לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
76558 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית א' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76562 ביואינפורמטיקה מבנית בשילוב נתונים מניסויים א' 3 שעור פרטי הקורס
76559 ביולוגיה במאה ה- 21 - נושאים נבחרים קורס שנתי 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76553 גנומיקה חישובית ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס
76554 מחקר מודרך בביולוגיה מולקולרית חישובית קורס שנתי 8 מעבדה פרטי הקורס
76552 סדנה בבסיסי נתונים ביולוגיים ב' 2 שעור ומעבדה פרטי הקורס
76556 סמינריון בגישות מחקר בביולוגיה חישובית ב' 2 סמינריון פרטי הקורס

תואר מוסמך
מספר קורס שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור
76557 גישות רחבות היקף וישומיהן במחקר ביו-רפואי א' 4 שעור וסמינריון פרטי הקורס
76551 מעבדה בביולוגיה חישובית א' או ב' 5 מעבדה פרטי הקורס
76560 סמינר מתקדם בביולוגיה חישובית קורס שנתי 0 סמינריון פרטי הקורס