לימודים לתואר מוסמך   -   החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589)   -   קורסי החוג
תואר מוסמך
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
68838 הידרולוגיה סטטיסטית ב' 2 שעור פרטי הקורס Statistical Hydrology
68803 מודלים הידרולוגיים של מי תהום ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס Groundwater modeling
68835 שיטות שדה בהידרולוגיה עילית ב' 2 שעור וסמינריון פרטי הקורס Field Methods in surface hydrology