לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)   -   קורסי החוג
תואר בוגר
מספר שם קורס סמסטר נקודות סוג שיעור course name
71313 איכות פירות וירקות ב' 4.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס VEGETABLE QUALITY
71316 איכות פירות וירקות (לשאינם מתמחים) ב' 3 שעור פרטי הקורס vegetable quality (non majors)
71344 אקולוגיה של שמירת טבע ב' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס ECOLOGY OF NATURE CONSERVATION
71312 אקופיזיולוגיה של צמחים א' 2 שעור פרטי הקורס ECOPHYSIOLOGY OF PLANTS
71415 ביולוגיה התפתחותית של הזית א' 3 שעור ומעבדה פרטי הקורס DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF THE OLIVE TREE
71421 ביולוגיה התפתחותית של עצי-פרי נשירים ב' 3 שעור פרטי הקורס DECIDUOUS FRUIT TREE GROWING
71410 ביולוגיה וגידול הדרים ועצ"פ סובטרופיים א' 4 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס BIOLOGY & PRODUCTION OF CITRUS & SUBTROPICAL FRU
71458 ביולוגיה וייצור של גיאופיטים א' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס BIOLOGY AND PRODUCTION OF GEOPHYTES
71339 ביולוגיה וייצור של צמחי תבלין ובושם ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס GROWING OF AROMATIC & SPICE PLANTS
71314 ביולוגיה ופיזיולוגיה של גידול ירקות ב' 4.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF VEGETABLE CROPS
71403 ביולוגיה של העץ ב' 4 שעור פרטי הקורס TREE BIOLOGY
71044 ביולוגיה של הצמח ב' 2 שעור פרטי הקורס PLANT BIOLOGY
71078 ביולוגיה של התא א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס CELL BIOLOGY
71346 ביולוגיה של התא הצמחי א' 2 שעור פרטי הקורס BIOLOGY OF THE PLANT CELL
71335 ביולוגיה של שימור תבואה, זרעים ומזון יבש א' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס Biology of Green Seed @ Dry Food Preservation
71456 גידול והכרה של עצי יער א' 3.5 שעור פרטי הקורס SILVICULTURE & DENDROLOGY OF FOREST TREES
71424 הכרת צמחי-נוי א' ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס ORNAMENTAL PLANT MATERIALS A
71075 הלכות התלויות בארץ א' 2 שעור פרטי הקורס LAND AND AGRICULTURE IN JEWISH LAW
71033 חקלאות הצומח בישראל ב' 2 שעור פרטי הקורס PLANT-BASED AGRICULTURE IN ISRAEL
71449 יסודות בקרת הפריחה ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס physiology and molecular biology of flowering
71460 יעראות ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס SILVICULTURE
71048 מבוא למדעי הצמח א' ב' 5 שעור ומעבדה פרטי הקורס INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE (A)
71049 מבוא למדעי הצמח ב' א' 4.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE (B)
71342 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS) א' 3.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס INTRODUCTION TO GIS
71341 מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה א' 2 שעור פרטי הקורס OPEN SPACE PRESERVATION: LEGISLATION & JPLANNING
71441 מורפוגנזה וביולוגיה של ריבוי צמחים ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס MORPHOGENESIS AND BIOLOGY OF PLANT PROPAGATION
71083 מערכות מרעה טבעי ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס RANGELAND SCIENCE
71277 ניצני תרבות:תרבות ומדע כגורמים מרכזים בייצור החקלאות א' 2 שעור פרטי הקורס CULTURE AND SCIENCE AS MAJOR FACTORS IN FOOD PRODUCTION AND AGRICULTURE
71345 סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים ב' 1 שעור פרטי הקורס WORKSHOP: NATURE AND LANDSCAPE CONSERVATION
71401 סמינריון במדעי הצמח בחקלאות א' 2 מטלה פרטי הקורס MINI-SEMINAR IN PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE
71432 עקרונות הגידול בבתי-צמיחה א' 4.5 שעור, תרגיל ומעבדה פרטי הקורס GREENHOUSE CROP PRODUCTION
71322 עקרונות ייצור גידולי שדה בהשקייה ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס PRODUCTION OF IRRIGATED FILD CROPS
71338 עקרונות ייצור זרעים ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס PRINCIPLES OF SEED PRODUCTION
71323 עקרונות ייצור מספוא ומרעה ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס FORAGE AND GRASSLAND PRODUCTION
71406 עקרונות תכנון גנים א' 4.5 שעור ותרגיל פרטי הקורס PRINCIPLES OF GARDEN PLANNING
71303 עשבים רעים והדברתם ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס WEED CONTROL-PRINCIPLES
71446 פיזיולוגיה ופתולוגיה של האיחסון א' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס POST-HARVEST PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY
71452 פיזיולוגיה ושינוע של מוצרי נוי קטופים והטיפול בהם א' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס PHYSIO & HANDLING OF CUT ORNAMEENTALS & THEIR CA
71015 פיזיולוגיה של הצמח א' 7 שעור ומעבדה פרטי הקורס PLANT PHYSIOLOGY
71426 פיזיולוגיה של צמחים בתנאי עקה ב' 2 שעור פרטי הקורס PHYSIOLOGY OF PLANTS UNDER STRESS
71305 פיזיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים ב' 3.5 שעור ומעבדה פרטי הקורס PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
71402 פרוסמינר במדעי הצמח בחקלאות ב' 0 מטלה פרטי הקורס PROSEMINAR IN PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE
71475 תמורות בחקלאות במדינות מפותחות ובישראל ב' 3 שעור ותרגיל פרטי הקורס CHANGES IN THE AGRI.SYSTEMS OF OECD & ISRAEL