לימודים לתואר בוגר   -   החוג למדעי הסביבה (591)   -   מורי החוג
סגל אקדמי בכיר
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אורן אהרון אקולוגיה מיקרוביאלית,מיקרוביולוגיה של ים המלח
קורסים  
פרופ אנגרט אלון האינטראקציה בין שינויי אקלים והביוספירה היבשתית, ביוגאוכימיה, איזוטופים יציבים, חישה מרחוק.
קורסים  
פרופ אנזל יהודה פליאוהידרולוגיה, פליאואקלים, גאומורפולוגיה רביעונית, שטפונות.
קורסים  
פרופ אראל יגאל גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים.
קורסים  
פרופ ארז יונתן אוקיאנוגרפיה כימית, מיחזור הפחמן הימי.
קורסים  
פרופ בלוך גיא התנהגות חברתית
קורסים  
פרופ בלקין שמשון מיקרוביולוגיה סביבתית
קורסים  
פרופ גבירצמן חיים הידרולוגיה של מי תהום, משאבי המים בישראל.
קורסים  
פרופ גנין אמציה אקולוגיה ימית, אוקיאנוגרפיה ביולוגית
קורסים  
פרופ דיין אורי מטאורולוגיה.
קורסים  
פרופ לב עובדיה כימיה סביבתית וחומרים מתקדמים בכימיה אנליטית.
קורסים  
פרופ לזר בועז אוקיאנוגרפיה כימית, גאוכימיה של מים, איזוטופים של רדיום ותוריום בים ובאגנים, קלציפיקציה ויצרנות של שוניות אלמוגים, תהליכי ספיחה ושחרור במים עיליים ובמי תהום.
קורסים  
פרופ מורין אפרת הידרולוגיה.
קורסים  
ד"ר עמנואל סיימון הידרולוגיה
קורסים  
פרופ פרומקין עמוס המחלקה לגיאוגרפיה: חקר מערות, תופעות קרסטיות, גאולוגיה רביעונית, שינוי אקלים בעבר, גאוארכאולוגיה, מערות בשימוש האדם.
קורסים  
פרופ קפלן אהרון פוטוסינתיזה, ביולוגיה של אצות, ביולוגיה מולקולרית של אצות, אינטראקציה של אורגניזם עם הסביבה
קורסים  
פרופ קרן ניר תחומי מחקר: 1. הצטברות, והומוסטזיס והולכה ש
קורסים  
פרופ שמידע אבישי אקולוגיה וסיסטמטיקה של צמחים
קורסים  

אמריטוס
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
פרופ אייזנשטט זאב השפעת תהליכים ביולוגיים בעת חיזור סולפאט (בקטריאל
קורסים  
פרופ גיל יוסף
קורסים  
פרופ לוריא מנחם כימיה אטמוספירית, בקרה ומניעת זיהום אוויר. מודלים דינמיים אטמוספריים, תאוריה של איייציבות, כאוס במערכות אטמוספיריות, וגלים לא לינאריים.
קורסים  

מורה מן החוץ
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
מר גואל יואב-משה טיפול בפסולת מוצקה
קורסים  
ד"ר ענבר יוסף
קורסים  
ד"ר קוך ז'אן מבוא לבטיחות קרינה ורדיואקטיביות בסביבה.
קורסים  
ד"ר רייך ונדה סימביוזה
קורסים  

מורה אורח
תואר שם משפחה שם פרטי התמחות
ד"ר צ'רנוב דני ביולוגיה של האלמוגים
קורסים